Opšte

7 saveta za optimizaciju računa u mobilnoj telefoniji

Optimizacija računa

Apstraktno posmatrano optimizacija je multidisciplinarni i multivarijabilni proces za koji je idealno da se sprovodi svuda i stalno po svim upravljivim parametrima, sa ciljem da se izbegne rasipanje  resursa ili njihov odlazak u zasićenje.

U tom cilju, evo jedne zanimljive analize na temu optimizacije računa u mobilnoj telefoniji.

Da bi uspeli da optimizujete neki proces, stručno rečeno, prva faza jeste identifikacija ulaza, stanja i izlaza u tom procesu. Druga faza jeste razumevanje kako su ulazi i sistem povezani sa stanjima i izlazima iz sistema. Rečeno narodnim jezikom potrebno vam je solidno znanje i razumevanje posmatranog procesa da bi mogli da izvedemo uspešnu optimizaciju. Ako govorimo o računima u mobilnoj telefoniji i njihovoj optimizaciji po ceni u odnosu na kvantitet usluge (kvalitet pretpostavimo da je isti) ono što prvo moramo da uradimo je da naučimo jezik kojim komuniciraju stručnjaci iz domaćih operatera: Telenora, Vipa, Mobilne Telefonije Srbije, SBB-a i td.

1. Vremenski paket

U kom vremenskom intervalu najčešće koristite usluge fiksne ili mobilne telefonije? Da li je to samo preko dana, dominantno radnim danom, ili pak vikendom ili noću? Vremenski paket je prvi u nizu termina koji telekom inženjeri koriste da tarifiraju usluge. Vremenski paket obično ima pik i off pik, te tako na primer, u fiksnoj pik je radnim danom od 7 ujutru do 21 čas. Da bi saznali kakav je vaš profil, izvucite jedan listing razgovora i pogledajte u kom terminu je vaš saobraćaj najgušći. Ako nema pravila planirajte tarifu koja je uniformna u svakom trenutku.

2. Zona

Pojednostavljeno posmatrano ako ste saznali kada koristite telko usluge u sledećoj fazi saznajte sa kim, tj. gde trošite resurse. Zone definišu profil komunikacije koju obavljate. Da li uglavnom pričate sa ljudima iz mreže vašeg matičnog operatera, ili pak većina vaših razgovora završi ka konkurentskim operaterima, ili ka fiksnoj, u internacionalnom saobraćaju, odnosno često putujete, te u romingu i slično. Ako vam je ogroman procenat razgovora iskorišćen na svega nekoliko brojeva onda treba tražiti tarifu koja ima besplatne zone koje se obično nazivaju prijatelj/porodica opcije.

Ako vam velika većina razgovora završava van vaše mreže, onda treba razmisliti o usluzi Number portabilnosti. Naime, svaka SIM kartica se sastoji iz dva glavna resursa: MSISDN-a i IMSI-ja. MSISDN je akronim, tj. skraćenica od Mobile Station International Subscriber Directory Number i to nije ništa drugo nego vaš broj telefona. Na primer, najboje SEO usluge u Srbiji možete dobiti na mom broju, tj. MSISDN-u +381641277044. Prefiks za Srbiju (Country Code) je 381, a po uvođenju number portabilnosti infiks NDC ili (National destination code) 64 ne znači da se radi o MTS-u. Naime, tek ako znate i IMSI sa sigurnošću možete tvrditi na kom je operateru broj osobe koju zovete. Po zakonu Republike Srbije, svaki post paid MSISDN vi možete prebacivati koliko god puta želite sa jednog na drugi operater. U svakoj transakciji vaš MSISDN je isti, dakle resurs u vašem vlasništvu, a u pozadini operateri menjaju samo IMSI, obično 15-to cifreni broj za identifikaciju na mreži.

Kada ste definisali optimalni operater u odnosu na vaše ponašanje na mreži krećemo na sledeću tačku.

3. Servisi

Da li vam je razgovor (voice call) najbitniji servis? Možda želite sekundarni SIM na kome će SMS, MMS ili Internet biti dominantni servisi? Možda želite neku tarifu (objasnićemo kasnije šta zapravo jeste puno značnje termina tarifa) koja sadrži optimalni miks razgovora, sms-ova i interneta u skladu sa vašim vremenskim ponašanjem po zonama? Kada odlučite šta želite idemo na sledeću tačku.

4. Način tarifiranja

To je onaj mistični deo usled čijeg nerazumevanja nastaju veliki iznosi na računima. Naime, intuitivni linearni model sa obračunskom jedinicom cena po sekundi se praktično nikad ne primenjuje.

Obični ljudi očekuju da ako je na primer minut 12 dinara, cena sekunde bude 20 para. Tako na primer, razovor u trajanju od 61 sekunde po ovoj analogiji bi koštao 12,2 dinara.

Međutim, post paid paketi obično imaju stepenasti model u kome se prvi minut zaokružuje na 60s, a drugi i svaki sledeći na 60, 30 ili 15, te retko kada na 1s. Ako imate stepeničasto tarifiranje 60/60 po ceni od 12 dinara ovo znači da se prva minuta zaokružuje na 60s i košta 12 dinara, a svaka sledeća se takođe zaokružuje na 60s i košta 12 dinara. Tako će naš razgovor od 61 sekunde koštati 24 dinara, koliko i razgovor od 120 sekundi. Nepažnjom u razumevanju samo jedne sekunde dobili smo skoro duplo skuplji račun.

Ako govorimo o post paid paketima, obratite posebnu pažnju na cenu i zaokruživanje u okviru besplatnih minuta u okviru osnovne pretplate, te nakon što istu potrošite.

Isto tako je važno razumevanje obračunska jedinica paketa za mobilni internet, a princip je da birate što sitniju obračunsku jedinicu, jer će vam u kraćim surfanjima kredit biti tačnije obračunavan.

Bitno je obratiti pažnju da li postoji takozvani Call Setup Fee, tj. cena uspostave poziva.
Pogledajte i da li postoji treshold tj. probni interval za koji se usluga ne tarifira ako dođe do eventuelnog prekida servisa u vremenu kraćem od njega. Primer za trešhold od 4 sekunde je faks u fiksnoj. Ako za faks od 1 strane treba 20 sekundi, prekid kraći od 4 sekunde neće inicirati naplatu.

Carry out je prenos kredita na sledeći mesec. Ovo je obavezno pitanje prodavcu telko usluga kada birate svoju tarifu.

5. Je l ima još troškova?

Teorijski obično postoje inicijalni troškovi koji se naplaćuju prilikom aktivacije tarife, ali i incidentni troškovi koji nastaju ako vlasnik izgubi SIM karticu, želi prelaz na neku drugu tarifu u okviru istog ili različitog operatera i tako dalje.

6. Promocije

Naravno postoje i različite promocije kojim gurui telekom marketinga žele da osvoje određeni broj korisnike iz konkurentske mreže, tj. žele da na izazovan način dobiju nove korisnike. Odličan primer je negativan Call Setup Fee u okviru iste mreže. Pa pozivom nekog u okviru vaše mreže vi prvo dobijete nekoliko dinara za uspostavu poziva, pa prvo njih trošite, a posle ostale.

7. Zaključak

Izlaz iz telekom sistema je cena na računu. Ulaz je ponašanje na mreži (razgovori, SMS-ovi, surfanje), a stanja sistema su razumevanje tarifiranja. Kada ovako analiziramo ceo proces onda jednostvano dobijemo odgovor koja tarifa je optimalna za nas.

Sa početkom razvoja telekomunikacija lopta je najpre bila u polju fiksne telefonije. 90-ih je došlo do nagle ekspanzije mobilne, a sada sa pojavom IP televizije lopta se lagano vraća na teren fiksne telefonije. Telekom Srbije, nacionalni domaći operater je jedini operater koji je u mogućnosti da ponudi kombinaciju fiksnih i mobilnih servisa u jednom ugovoru te zato posebnu pažnju posvetite njihovim Box uslugama. Takođe pogledajte MTS ponudu u sklopu koje po benificiranim cenama dobijate novi mobilni telefon uz ugovornu obavezu.

I šta još?

Spomenuću još jedan važan podatak za SEO optimizaciju. U Srbiji oko 2 miliona korisnika  pristupa internetu preko mobilnih telefona. Ova brojka govori da se web uveliko preselio na prenosive uređaje i ako kojim slučajem niste responsive (vaš sajt se prilagođava rezoluciji displeja sa koga se pristupa) onda je ovo prva stvar koju morate uraditi u 2015!

Milan Todorović

Milan Todorović

Milan Todorović je SEO stručnjak i vlasnik specijalizovane SEO agencije za računarsko programiranje SeoExpert.rs. Autor je i urednik nekoliko online projekata, a ponosi se turističkim portalom TT Group . Posebno zainteresovan za nadolezeću revoluciju kvantnih računara. Aktivan na Twitteru @Todorovic. Ukoliko imate SEO nedoumicu, na pravom ste mestu za aktuelnu konsultaciju.

Komentariši

Klikni ovde da bi ostavio trag

Preporuka

Prijavite se na mejling listu


Pratite nas: