Email: info@seoexpert.rs, Tel:+381 64 12 77 044

SEO optimizacijaSEO optimizacija web sajtova se često naziva samo SEO, što je skraćenica od "Search Engine Optimization" i u najjednostavnijem smislu reči se može prevesti kao optimizacija za pretraživače.

Iako je direktni prevod odavno izgubio smisao, SEO se u najkraćem za one koji se prvi put susreću sa ovim pojmom može shvatiti kao proces povećanja vidljivosti vašeg web sajta ili dolaznog saobraćaja sa pretraživača na organskim ili neplaćenim rezultatima pretrage.

Iako se o SEO-u puno piše i govori, retko ko je u stanju da ponudi definiciju. Odvažićemo se da definišemo SEO.

SEO definicija:
SEO se može shvatiti kao neka vrsta "digitalnog fluida" koji uslovno izvire iz sadržaja, uslovno se povećava dolaznim linkovima, a slabi izlaznim linkovima.

Više puta ponavljamo reč "uslovno", jer u SEO paradigmi ono što je važilo danas, ne mora da važi sutra, odnosno ono što je važilo juče, ne mora da važi danas.

Osim vremenske dimenzije u epitetu "uslovno", treba spomenuti i kvalitetnu dimenziju ove reči. Ovde mislimo da je korisnik (surfer ili user) taj koji dodatno odlučuje šta je relevantno, a šta ne. To još više subjektivizuje SEO proces, ali za sve koji vole metaforički sistem izražavanja analogija sa fluidom (čijim merenjem se rangira) je odlična početna tačka.

U svakom smislu SEO je metodologija strategija, tehnika i taktika sinergisanih oko cilja povećana "vrednosti" sadržaja i linkova u očima korisnika (optimizacija pre svega za ljude) čime se dolazi do višeg rangiranja na rezultatima pretrage (pre svega Gugla pretraživača).


U donjih 15-tak podcelina (posebno obratite pažnju na propratne linkove) opisana je detaljna i aktuelna SEO paradigma.


Sa druge strane povećanje vidljivosti na plaćenim pozicijama naziva se SEA (često se poistovećuje sa akronimom PPC) ili "search engine advertising". U poslednje vreme zbog sve veće konkurencije SEM tehnike (SEO + SEA) se pretvaraju u ozbiljnu nauku, a pravilan odnos ili miks SEO i SEA tehnika daje optimalni nastup u odnosu na raspoloživ budžet za kratkoročni/dugoročni cilj internet marketinga.

Lokalno govoreći SEO optimizacija sajtova nad domaćim internet nebom često nazivamo SEO Srbija. U narednim pasusima objasnićemo šta je nekad podrazumevao ovaj proces i njegovu evoluaciju tokom aktuelne 2016. godine.

Sa aspekta promena u IT sektoru profesionalna optimizacija web sajtova je bez dileme najdinamičnija oblast. Više nije dovoljan originalan i kvalitetan tekst sa nekoliko autorskih fotografija, već aktuelna SEO paradigma u mnogome prevazilazi tradicionalne okvire. Trenutno se beleži između 200 i 300 signala koji utiču na rangiranje i taj broj nije konačan. Postoji urbana legenda da Google, ali i ostali popularni giganti na polju pretraga (Bing, Yandex, Ask) svakodnevno menjaju težinsku gustinu, tj. uticaj pojedinačnih faktora u celoj sumi.

Ovakva dinamika inovacija unosi velike izazove i poteškoće stručnjacima koji optimizuju sajt na pretraživačima. Sa druge strane, svakodnevno se pojavljuje od 16 do 21% unikatno novih fraza, što čini SEO optimizaciju neiscrpnom disciplinom internet marketinga.

Pored toga, dodatna poteškoća implementacije ovog procesa leži u činjenici da je cela SEO industrija obavijena velom tajne, a dodaju se ne retko i nove metrike i novi filtri. Matematički modeli merenja kvaliteta sadržaja (LSI koncept, WDF*IDF) se usavršavaju, te čak i ista pravila potpuno se drugačije reflektuju na sve diferenciranijem webu u zavisnosti od lokacije, istorije pretrage te uređaja preko koga korisnik pristupa.

Ne postoje apsolutno decidne procedure kako rade algoritmi sortiranja, te kao takva, proces optimizacije je oduvek plodno tle za nagađanja i špekulacije raznih vrsta.

Dugoročno posmatrano, bilo kakav amaterizam je krajnje opasan. Šansu za uspeh ima samo ogromno iskustvo, razumevanje aktuelnih smernica za webmastere, praćenje relevantnih izvora i autoriteta znanja, neprekidno usavršavanje, intenzivno testiranje, uočavanje zakonitosti i trendova.

Radi lakšeg razumevanja ceo proces SEO optimizacije smo podelili u 2 velike grupe.SEO optimizacija
Elementi nove SEO optimizacije

SEO optimizacija web sajtova nekadNekada su SEO sastanci sa klijentom počinjali i završavali se odgovorima na nekoliko donjih podcelina. To je u principu faza tehničkog SEO-a, a podsetimo se kako je to bilo:


1. Kako do vaših ključnih reči?


U komercijalnom smislu reči, ključne reči možemo podeliti na one koje prodaju i one koje to ne rade. Ukoliko iz prethodnih kampanja niste apsolutno sigurni za koje reči se vredi boriti sprovodimo detaljno istraživanje. Google AdWords je perfektan alat u ovoj fazi planiranja strategije razvoja sajta. O ovoj fazi detaljno pričamo na SEO kursu ili tokom konsultacija.2. On page SEO optimizacija sajta


Pravilna on page SEO optimizacija pored definisanja najbitnijih meta tagova koje mora da ima svaka stranica: title, h1-h4, ređe h5-h6, description, alt, canonical i slično, podrazumeva razumevanje funkcionalnosti robots datoteke, XML mape sajta, najsitnije detalje vezane za kod na nivou CSS-a, java script-a, ajax-a i td. Govori se o preko 100 faktora na samom sajtu (on page faktori optimizacije), a desetak od njih zahtevaju izuzetnu pažnju.3. Sadržaj je kralj


Kreiranje sadržaja za vaš sajt koji unose dodatu vrednost u odnosu na aktuelno relevante sadržaje u korelaciji sa ključnim rečima koje dovode klijente do usluga ili proizvoda koje nudite. Drugim rečima, ako ne postoji objektivni razlog zašto da budete prvi na Google, onda nećete ni biti.4. Analiza konkurencije


Analiza relevantne konkurencije koji se nalaze na prvoj strani Google u odnosu na vaš web sajt. U zavisnosti od resursa koji su na raspolaganju jednom SEO projektu, kao i vremenskom okviru u kom imaju smisla donose se adekvatne estimacije i zaključci. Imajte na umu da vaše sadržaje i linkove konkurencija analizira takođe. Dobra strategija je izgradnja dovoljno kvalitetnih sadržaja i linkova tako da se ne usude da krenu na vaše pozicije.5. Gde da nađemo linkove ili offpage SEO optimizacija


Optimizovali ste svoje URL-ove (web strane), vreme je da optimizujete i ostatak mreže (interneta) u odnosu na vaš web sajt po unapred odabranim ključnim rečima. Vaš URL (web strana) mora na neki način postati najrelevantnije mesto na internetu iz ugla ključne reči / fraze za koju se borite. Link building nekad, a link earning sada u najkraćem podrazumeva sledeće:

- Relevantan link profil za vaš sajt u skladu sa white hat smernicama za webmastere,
- Rast uz prirodan link bilding i link profil,
- Permanenta analiza prirodne distribucije anchor tekstova ka vašem web sajtu,
- Pravilna promocija i citiranje vašeg brenda u off page-u,
- Adekvatan nastup i aktivnost na socijalnim mrežama,
- Prisustvo u kvalifikovanoj blogosferi, diskusionim grupama, informativnim portalima, naučnim radovima, prezentacijma, pdf dokumentima
- Google Webmaster tools (novi naziv Search Console) je nazaobilazni alat kad je optimizacija sajta u pitanju, jer on nam govori šta konkretno Google zna o vašem web sajtu. Ovde su pobrojane eventuelne greške optimizacije sajta koje je uradio vaš prethodni programer ili stručnjak za SEO. Tokom izrade sajta (tj. tokom održavanja) naš stručnjak radi sa vašim programerom.
- Korišćenje disavow tool u situacijama ako maliciozni webmasteri počnu da rade negativni seo ka vašem web sajtu
- Još mnogo toga što treba znati ako želite biti na prvoj strani...

Ovo je nekada bila najdelikatnija faza svakog ozbiljnog SEO projekta, koja kad jednom krene, nikad se ne zaustavlja. Postoje različite strategije i taktike za povećanje povratnih linkova, a kako vreme prolazi, sa svakim novim ažuriranjem Google sve bolje razume i meri iskonsku vrednost dolaznog linka.6. Tehnikalije koje se moraju znati


Za visoke pozicije, svakim danom je sve više tehničkih signala koje Google prati na vašem web sajtu, a napomenimo sledeće:
- Hosting, lokacija i brzina odziva sajta, komšije koje vaš sajt ima na serveru, IP adrese, C klase IP apdresa, SSL sertifikati, Schema.org koja nadolazi
- Jedna od veoma bitnih stavki je izrada robots.txt datoteke uz pravilno konfigurisanje disavow entiteta,
- Pravilno razumevanje 404 i 410 statusa, 301 i 302 redirekcija, canonical meta taga, follow i nofollow instrukcija
- Izrada XML mape ili mapa sajta i njeno povezivanje sa Webmaster Tools alatom i praćenje analitike kada svaka od strana bude indeksirana na Google
- Programski kod, keširanje, originalnost, optimizacija slika, a često rad sa vašim programerom i marketing timom ukoliko iste posedujete
- Web dizajn, kreativa, multimedija, izrada responsiv dizajna iz ugla rezolucije displeja uređaja sa koga se pristupa
- Ukoliko se pravilno tumače podaci iz Google Analytics-a vašeg web sajta, naši inženjeri mogu odmah uočiti najkritičnije faktore, čijom izmenom se često puta i odmah dođe do boljeg korisničkog doživljaja
- U posao SEO stručnjaka se ubraja i izveštavanje, tj. analiza i prezentacija rezultata rada. Uspešna SEO optimizacija je konkretna i lako merljiva.7. Penali (filtri): Panda, Pingvin, Kolibri, Fantom, šta je sledeće?


Koliko god čudno zvučalo ova bića su ipak prijateljska. Pravilno razumevanje namene Google filtera poput Pande, Pingvina i Kolibrija mora dovesti do porasta saobraćaja nauštrb konkurencije. Tačke od 1 do 6 se stalno prevrednjavaju, ali ako ne razumete šta inicira ove filtre može vam se desiti opasan pad, ali i trajno deindeksiranje. Optimizacija za pretraživače (dominantno Gugl) već duže vremena nije za amatere. Ono što je za SEO optimizaciju nekad važilo, više ne mora da važi, tj. nema spavanja ni za vas jer i vaš sajt nikad ne spava.

Profesionalna SEO optimizacija web sajtova danasPored svega gore napisanog današnja SEO strategija podrazumeva jedan drugačiji pristup aktuelnoj problematici. Efektivna SEO optimizacija danas podrazumeva najpre potpuno razumevanje celog poslovnog modela, ali i jasnih odgovora na sledeću grupu pitanja. Na tehnički SEO se nadovezuje njegova suštinski nerazdvojna kreativna komponenta, pa pogledajte preduslove i principe sa kojima i uz koje isporučujemo SEO usluge:


1. Komparativne prednosti


Šta je ono zbog čeka očekujete da budete prvi na Guglu na određenoj ključnoj reči ili longtail frazi? U ovoj tački treba iskreno definisati vaše komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju. SEO je odavno prevazišao sam sebe i ako ne postoji jasan razlog na tržištu zašto treba da dobijete najviše pozicije na SERP-u (rezultati na prvoj strani Gugla) neće biti ni realno osvajanje istih. Optimizacija sajta se odavno ne radi za pretraživače, već za ljude. I pozamašni budžet bez ovih odgovora može ostati irelevantan.2. Semantička pretraga i razumevanje persona


SEO nije spam. Razumevanje kako vam klijenti percipiraju upite (ključne reči i fraze) preko kojih se monetizuju proizvodi i usluge na internetu je sve bitnije.

Semantička pretraga je nadogradnja konvencijalne pretrage i objašnjava upravo gore pomenuto razumevanje potreba i namera korisnika iza ukucanog upita. Istu frazu različiti ljudi različito percipiraju.

Uz pozive na akciju bitno je razjasniti razloge visokih pozicija na Google na komercijalnim ključnim rečima, odnosno plasiranja jedinstvenih korisnih informacija koje rešavaju problem kod svih ostalih ključnih reči. Razumevanje tipova persona i njihovog ponašanja na vašem sajtu unosi jednu dodatnu vrednost u analizi i optimizaciji potraba vaših korisnika. Različite persone čak i za iste fraze očekuju potpuno drugačije odgovore (optimizacija sajta za ljude).

Ovde treba naglasiti da nekoliko promila vaših persona imaju mogućnost da upravljaju (kreiraju) sadržaj, ali i linkove (blogeri na primer) i onda treba biti posebno senzibilan na ovu grupaciju posetilaca. Link Earning o kome će kasnije biti reči se neće desiti ako se ne razume personifikacija posetilaca i on predstavlja srce nove off page optimizacije.3. Korisnički doživaljaj (user experience)


Korisnički doživaljaj je specifikum za svaku industrijsku nišu, tj. kako marketeri na internetu vole da kažu, vertikalu. Nema prvog mesta (najviših pozicija na Google) dok se ne razloži i shvati šta je ono što surfera čini zadovoljnim kad dođe na vaš sajt (user experience). Brzina odziva vašeg web sajta je veoma bitan signal. Jeste proverili šta Gugl misli o brzini rada vašeg sajta?

Bitno je u svesti surfera indukovati volumen fraza i ključnih reči koje se guglaju u kombinaciji sa brendom vašeg sajta. Ovo su suptilni detalji "korisničke sreće" koji će biti važniji kada govorimo o budućnosti pozicioniranja sajtova na pretraživačima. Ako se vreme zadržavanja broji u minutima, broj otvorenih strana veliki, stepen izlaznosti mali, onda je to garant da će sa tog sajta SEO biti dobar najpre za ljude, a samim tim i sve ostale pretraživače.

Eliminacija dupliciranih sadržaja je veoma važno zbog eventualne kanibalizacije. Lako razumljiva i pristupačna arhitektura sadržaja takođe dovodi do fenomena u naslovu ove podceline. Pored toga, web dizajn prilagođen uređaju (responsive design) u zavisnosti od platforme sa koje se pristupa postao je veoma uticajan sa mobilnih pretraga. Na to se još nadovezuje lokalni SEO i optimizacija za mali biznis, te ugođaja nikad dosta.4. Graf znanja


Podeli znanje i znaćeš više. Drugačije rečeno, znanje se množi deljenjem. Upravo te jedinstvene informacije omogućavaju figurisanje kako na standardnom SERP-u (listingu vraćenih URL-ova) tako i u grafu znanja sa desne strane Google pretraživača. Za većinu SEO eksperata tematski SEO je novi SEO, a on se upravo definiše količinom znanja o određenoj oblasti. Multidisciplinarna znanja su novi nivo. Okosnicu onpage SEO optimizacije dugoročno čini prevashodno kvalitetan sadržaj, tj. ultra kvalitetan sadržaj kao na primer ovaj što sada čitate. U poslednje vreme koristi se termin "10x content" i on je namenjen sadržajima koji su 10 puta bolji od svega što je objavljeno. Da li na svom sajtu imate "10x content"?5. Kontent strategija i pripadajući link earning


Kontent strategija je kompleksna oblast, ali i sastavni deo naše usluge čijom posledicom treba obuhvatiti prethodne četiri tačke. Tako kreiran sadržaj ima još jedan zadatak, a to je da indukuje saobraćaj sa socijalnih mreža i izdejstvuje prirodne linkove (link earning) sa nezavisnih medija, portala, foruma, blogova, relevanih sajtova ozbiljnih institucija (.gov, .edu, .org domeni).

Ima li boljeg, pišete zanimljive priče na svom blogu (delite korisno znanje), komunicirate sa svojim korisnicima i protagonistima, a kvalitetni linkovi stižu sami? O kreiranju takvih sadržaja uskoro spremamo ebook, pa pratite naš blog. Suština onpage SEO optimizacije je napraviti ultra korisne i kvalitetne sadržaje koji sami završavaju posao, tj. štede vremena u procesu građenja linkova bez kojih nema visoko kvalitetne landing strane.6. Jačanje snage poruke uz autoritet


Koliko god bio dobar sadržaj koji se kreira, isti treba promovisati. Ovo je jedna od kritičnih tačaka uspešne SEO optimizacije i većina odlično započetih SEO strategija propadne zbog odsustva rešenja, tj. loše implementacije za ovu tačku. Email marketing, AdWords, adekvatan izbor socijalnih mreža i aktuelnih alata su obavezna stvar. Evolucija se dešava ne samo na razumevanju lokacije ciljne grupe i poruci koja joj se šalje već i na pronalaženju autoriteta u toj oblasti i interakciji sa autoritetom (uticajnim entitetima) koji tu poruku pojačava. Jedan od zadataka na društvenim mrežama je upravo ovaj.7. Optimizacija konverzija


Kako povećati % konverzija i na koji se način moraju zadržati surferi sa sajta, te pretvoriti ih u nove klijente je uvek aktuelna tema. SEO treba iskoristiti i kao uvod u lojaliti program. Da li na svom sajtu imate ovakve funkcionalnosti? Počnite da ih planirate. Gužva na Google (SEO + PPC) biće sve veća.8. Celina


A za kraj ostavili smo holistički princip, tj. sagledavanje kompletnog biznis modela i njegove online reprezentacije kao celine u najširem konktestu. Sa jedne strane, centralni entitet je vaš korisnik, tj. živi ljudi na vašem sajtu i njihov korisnički doživljaj. Sa druge strane važan zadatak je da pretraživači (Google i Bing pre svega) sve izneto tehnički brzo i efikasno indeksiraju i razumeju. Google nikad neće biti savršen, al ova dva procesa asimptostski se približavaju jedan drugom (pogotovu u trenutku kada veštačka inteligencija dinamički analizira link profil). Osobina SEO eksperta je da može da interpretira, oseti razliku i predvidi trend ovih dvaju procesa u aktuelnom trenutku.Radeći po ovim principima put ka ciljanim pozicijama je poprilično izvestan i Google će raditi za vas. Ovo nije jednostavno implementirati, a ukoliko ste zainteresovani, za više detalja pogledajte naše SEO usluge.

Ažurirao (7. septembar, 2016):
Milan Todorović,
Diplomirani inženjer i vlasnik agencije SeoExpert.rsOnline forma za analizu vašeg sajta

Šta nas razlikuje od ostalih

Stalno usavršavanje

Stalno usavršavanje. SEO je najdinamičnija IT oblast. Mi pratimo trendove i samo konkretnim multidisciplinarnim znanjem možemo uneti stabilnost na projektu.

Uslovi korišćenja

Vrhunski sadržaji

Kreirate kvalitetne sadržaje za web, linkovi sami stižu, a uticajni pojedinci dele vaše sadržaje po socijalnim mrežama. Spontano nije moguće, ali ako se prava ideja dobro uobliči svakako da.

Realno planiranje

Novi SEO je brilijantna strategija sa pripadajućim taktikama za njeno ostvarenje. Imate li svoju SEO startegiju, tj. da li je ona realna?