Email: info@seoexpert.rs, Tel:+381 64 12 77 044

O nama

U IT industriji vlada prava ekspanzija informacija. Dnevno se milioni novih strana pojavljuju na webu. Tokom prve polovine 2019. godine procenjuje se da će se svake sekunde na webu pojaviti 10 kvalitetnih web strana. U Srbiji se svakog dana pojavi oko 6 sajtova na RS domenima.

Milan Todorović, o nama

Kako živimo u post informatičkom društvu, informacija, kao i vreme pronalaženja i dolaženja do one prave ima najveću vrednost. Zanimiljivost je da se svakog dana pojavi 17-21% potpuno novih upita u pretraživačima. Ovo su upiti koji nikad pre toga nisu kucani u Gugl.

Sa druge strane, pretraživači poput Gugla svakodnevno poboljšavaju algoritme rangiranja da bi razlikovali relevantnu i bitnu informaciju od zloupotreba (spam). Osobe koje se bave analizom ovih algoritama i pozicioniranjem strana na pretraživačima u skladu sa propisanim smernicama su SEO (Search Engine Optimisation) stručnjaci ili SEO specijalisti.

Zbog svega toga, optimizacija sajtova je sigurno najmističnija tema u IT industriji, jer se svodi na iskustvena testiranja, predikciju i reverzni inženjering razumevanja ponašanja korisnika u odnosu na evoluciju pretraživača. Primera radi, Google sistem čine preko 2 000 000 umreženih servera(dobro ste pročitali, preko 2 miliona) sa preko 30 000 trajno zaposlenih eminentnih stučnjaka iz svih oblasti društva.

Kreatori politike rangiranja informacija na pretraživačima vešto skrivaju nove metode i najnovije signale, a SEO ljudi su im non stop za petama. Jedni su zavisni od drugih i ovo je večita trka.

Kao odgovor na sve zahtevnije izazove u svim aspektima pozicioniranja, SeoExpert.RS je registrovan kao preduzetnična radnja tj. kao SEO agencija "MILAN TODOROVIĆ PR VEB PORTALI TODOROVIĆ NET SERVICES NIŠ". Za sada smo skoncentrisani na tržište Srbije, a specijalizovani smo za SEO uslouge za mala i srednja preduzeća.

U daljem tekstu napravićemo distinkciju između pojmova SEO stručnjak ili specijalist i SEO eksperta. Napomenimo da je ovo interna terminologija, koja je imala uspeha u komunikaciji sa našim klijentima, pa je zato zadržavamo i dalje širimo.

SEO stručnjak i specijalist vs SEO ekspert

Naime, SEO stručnjak je osoba koja poseduje sledeće veštine, tj. obavlja sledeće poslove:

- Analizu modela poslovanja firme kojoj se pružaja usluga povećanja vidljivosti na pretraživačima
- Analizu ključnih reči uz pomoć specijalizovanih alata na osnovu višegodišnjeg iskustva
- Pisanje za web - imajte na umu, da se pisanje za web u odnosu na klasične medije: štampu, radio ili TV dramatično razlikuje (LSI, WDF*IDF koncept). U poslednje vreme, zbog povećanja obima poslovanja za kreiranje sadržaja angažujemo spoljne pisce koji rade uz smernice SEO stručnjaka.
- On page optimizacija ili profesionalna izrada web strana po svim standardima za pretraživače (ima oko 100+ signala koji se stalno dodaju, a žuriraju se često i više puta dnevno)
- Princip dinamičkog kreiranja strane pod ovim se podrazumeva da SEO stručnjak mora razumeti kako se generišu web strane, kojim protokolima se paketi podataka šalju preko interneta i kako se prikazuju kod klijenta. Podrazumeva se poznavanje rada LINUX/WINDOWS operativnih sistema, Apache servera, MySQL ili ORACLE baze podataka, serverskih i klijentskih jezika, mrežnih protokola: http, https, ftp, schema.org protokola i td.
- Socijalne mreže i online PR ovo je veoma dinamično područje, a praćenje trendova sa Facebooka, Twitera, Pinteresta, Google plusa i td je obaveza.
- Internet Marketing, SEO stručnjak mora imati nekoliko godina iskustva u svim vrstama internet marketinga, da bi mogao da uspešno kreira i vodi kampanju.
S druge strane SEO expert osim SEO znanja mora da poseduje i ekspertizu na nekom polju. Navešćemo primer.
Ne može se uspešno odraditi marketing kampanja za novu seriju mikroinvertora za solarne panele u solarnim elektranama, ako ne poznajete dovoljno detaljno tehničku problematiku. Samo sa konkretnim znanjem možemo kreirati popularne i zanimljive članke na tu temu.

Još jedan primer, nemoguće je osvojiti ključnu reč letovanje u Turskoj, ako ništa ne znate o turizmu u Turskoj. Ovo implicira da SEO ekspert pored tematike zna i na kojim sajtovima se nalaze najkvalitetniji linkovi, a poznaje ili u kontaktu je sa većinom uticajnih ljudi iz aktuelne industrije. Ovde je suštinska razlika našeg u odnosu na ostale timove koji se bave ovim poslom. Mi prihvatamo samo one poslove za koje procenimo da imamo dovoljno ekspertize i resursa.

Ažurirao (05. januar, 2019):
Milan Todorović, dplomirani inženjer i SEO expertOnline forma za analizu vašeg sajta

Šta nas razlikuje od ostalih

Stalno usavršavanje

Stalno usavršavanje. SEO je najdinamičnija IT oblast. Mi pratimo trendove i samo konkretnim multidisciplinarnim znanjem možemo uneti stabilnost na projektu i konkurentsku prednost.

Uslovi korišćenja

Vrhunski sadržaji

Kreirate kvalitetne sadržaje za web, linkovi sami stižu, a uticajni pojedinci dele vaše sadržaje po socijalnim mrežama. Link earning jeste jako težak, zahteva da se prava ideja na vreme osmisli, uobliči i promoviše.

Realno planiranje

Novi SEO je brilijantna strategija sa pripadajućim taktikama za njeno ostvarenje. Imate li svoju SEO startegiju (strategiju sadržaja, linkova, nastupa na socijalnim mrežama), tj. da li je ona realna, održiva i da li je uopšte efikasna?