Opšte

Termovizijske kamere – usluge i cene snimanja

Snimak termovizijskom kamerom

Poslednjih decenija tehnologija se razvijala brže nego ikada, stvarajući nove mogućnosti i otvarajući vrata stalnim inovacijama u svim industrijama. Ove inovacije su omogućile povećanje produktivnosti, poboljšanje kvaliteta života i efikasnije korišćenje resursa. 

Jedno od inovativnih rešenja koje se pokazalo jako praktičnim su termovizijske kamere. Reč je o elektronskim uređajima koji koriste infracrveno zračenje kako bi otkrili različite temperaturne promene i zone na određenom objektu (predmetu snimanja). 

Ovakve kamere već dugo su u upotrebi kada je u pitanju vojna svrha, ali se danas sve više koriste i daju odlične rezultate i u drugim oblastima života. Recimo, imaju veliku primenu u građevinarstvu i u medicini. Međutim, tu se spisak oblasti u kojima se koriste ne završava. Dalje u ovom tekstu pričaćemo o tome šta su termovizijske kamere i kako se mogu upotrebiti.

Snimanje termovizijskom kamerom, pozovite na telefon: 065 555 0 828.

 

Šta su termovizijske kamere?

Termovizijske kamere su ručni elektronski uređaji sa integrisanim displejem, dizajnirani sa svrhom detektovanja toplotne energije. Ključna komponenta termalne kamere je toplotni senzor pričvršćen za poseban tip sočiva. Senzor i sočivo povezani su sa standardnim tehnologijama za snimanje fotografije. Na taj način termovizijska kamera može brzo da identifikuje regione visoke temperature ali i mesta koja su dosta hladnija na jednom istom predmetu snimanja.

Termovizija, koja se ponekad naziva i termografija je dakle, metoda termičke kontrole proizvoda ili objekta snimanja. Za ove potrebe koristi se fizički fenomen beskontaktne detekcije elektromagnetnog zračenja u srednjem infracrvenom opsegu. To su talasne dužine od približno 0,9 do 14 mikrometara. Zato infracrvena kamera može da detektuje toplotno zračenje koje emituju fizička tela na temperaturama od -400C pa sve do oko +20000C. Međutim, za takvim kamerama potrebe su jako male, osim u naučne ili vojne svrhe, pa se za termovizijsko snimanje najčešće koriste one u opsegu od -200C do +2500C.

Kako se vrše termovizijska snimanja?

Kamere za termovizijsko snimanje su po spoljašnjem izgledu slične filmskim kamerama. Međutim, posebno su prilagođene da „vide” onaj deo infracrvenog spektra koji je za ljudsko oko nevidljiv, te se zato nazivaju još i infracrvenim kamerama.

Sva tela emituju zračenje, pa čak i led. Termovizijskim snimanjem se u deliću sekunde registruje emitovanje toplote, odnosno infracrveno zračenje određenog tela i ono se pretvara u elektronski zapis, nešto poput fotografije

Da bi se precizno mogle odrediti temperature, termovizijska kamera kreira temperaturni dijagram koji prikazuje promenu temperature na objektu, a sve u bojama od plave i ljubičaste do žute i jarko crvene. Što su boje sličnije na termogramu (temperaturnom dijagramu), to je ujednačenije odavanje toplote, i obrnuto. Žuta i crvena ukazuju na toplije tačke, a tamnije boje, plava i ljubičasta na hladna mesta. Svaki termogram predstavlja sliku za sebe, jer poseduje sopstvenu paletu boja, tako da se dva termička dijagrama urađena različitim termovizijskim kamerama ponekad ne mogu porediti, čak i u slučaju kada se radi o istim objektima. Stoga, uz svaki termogram mora postojati skala boja, koja ih dovodi u vezu sa određenom temperaturom.

Za snimanje termovizijskim kamerama, pozovite na telefon: 065 555 0 828.

Mogućnosti primene termovizijske kamere u različitim oblastima

Kao i većina visokotehnoloških uređaja i mašina, tako su i termovizijske kamere prvobitno bile korišćene i razvijane u vojne svrhe. Danas se pored vojnih potreba sve više koriste i za civilne potrebe. Evo nekih primera njihovog korišćenja.

Provera termoizolacije

U građevinarstvu se ovaj metod koristi da bi se identifikovala „loša” mesta, kao i da bi se dala gruba procena gubitka toplote. 

Jedan od najupečatljivijih primera korišćenja termovizijskih kamera je određivanje kvaliteta radova kada je u pitanju toplotna izolacija. Pomoću njih se lako može odrediti mesto koje je loše izolovano i gde se javlja gubitak toplote. Na primer, može se analizirati kompletna stambena zgrada ili neka kuća i uočiti mesto na kome je zaboravljen ili loše spojen stiropor. Zatim, mogu se analizirati prozori i balkonska vrata ali i krov. Štaviše, ako želite da izvršite proveru termoizolacije krovne konstrukcije, ne morate se penjati. Infracrvena kamera za snimanje se postavlja na  dron i tako ćete bez većih problema dobiti kompletan termodijagram i eventualno locirati mesto na kojem toplota izlazi.

Snimanje termovizijskom kamerom, pozovite na telefon: 065 555 0 828.

Električne instalacije 

Termovizijske kamere se široko upotrebljavaju u održavanju električnih instalacija. Tehničari na dalekovodima pomoću ovih kamera mogu da lociraju kratke spojeve i delove mreže koji su u opasnosti od pregrevanja jer upravo ta mesta emituju više toplote od drugih delova. 

Takođe mogu se otkriti i labave veze na električnim instalacijama i uređajima, i može se sprečiti kvar ili čak požar. Zahvaljujući ovim uređajima nećete morati da razbijate zidove da biste pronašli kratak ili labav spoj uvašem stambenom ili poslovnom prostoru. Snimak će vam pokazati sve!

Vodovodne instalacije 

Vodoinstalateri koriste termovizijske kamere kako bi videli mesta curenja instalacija. Pomoću njih će se brzo i lako pronaći kritično mesto curenja i sanirati kvar. Nećete morati da razbijate pločice po celom kupatilu ili kuhinji. Biće dovoljno ukloniti samo jednu ili dve pločice kako bi se došlo  do mesta koje je potrebno sanirati. 

Kada su gasovodi u pitanju, termovizijska kamera se takođe može iskoristiti radi pronalaženja mesta gde gas curi.

Bezbednost i video nadzor 

Termovizijske kamere se često koriste za video nadzor, posebno na mestima gde je potrebno pratiti kretanje ljudi i životinja. Naročito široku primenu imaju u noćnom nadzoru, kada standardne sigurnosne kamere ne mogu biti pouzdano rešenje zbog nedostatka svetla.

Medicina 

U medicini se koriste kako bi se u ranoj fazi dijagnostikovale mnoge bolesti. Na primer, kada je u pitanju rak dojke, jer kancerogene ćelije emituju veću količinu toplote od zdravih. Isto tako se koriste za otkrivanje problema sa cirkulacijom krvi u organizmu. 

Nautika 

Termovizijske kamere se upotrebljavaju u nautici kako bi se otkrili drugi brodovi i prepreke tokom putovanja noću. Isto tako, imaju svoju primenu i kada su u pitanju ribarski brodovi gde služe za detektovanje jata riba.

Kontorla kvaliteta proizvoda 

Upotreba termo-kamera u kontroli kvaliteta proizvoda je takođe velika, uključujući nedostatke u materijalu. Na primer, termovizijom se lako može detektovati proizvod koji nije potpun, odnosno onaj koji ima čak i mikropukotinu koja je golim okom nevidljiva. To može dovesti do bezbednije upotrebe delova u sklopu i manjeg broja otkazivanju pri radu proizvoda kao što su razni motori i uređaji. 

Prednosti snimanja termovizijskim kamerama

Benefiti termovizijskog snimanja su brojni. Pre svega, reč je o neinvazivnoj metodi prikupljanja podataka. To znači da pomoću njih možemo ispitati, na primer, kuću bez ikakvog bušenja ili neki drugi predmet snimanja bez razaranja materijala.  

Njima možete izmeriti toplotu nekog predmeta sa bezbedne udaljenosti. To se odnosi na suviše vruća tela kojima nije bezbedno prići ili pak na ona mesta koja su teže dostupna, poput krovova zgrada. Kao što smo već pomenuli, snimanje krovova zgrada može se uraditi pomoću infracrvene kamere koja je zakačena za dron.

Velika prednost je i to što ćete odmah dobiti termodijagram i videti gde su mogućnosti za bolju energetsku efikasnost. Gde vam toplota “curi”. 

Infracrvene kamere imaju veliku preciznost ali takođe štede i vreme i novac. Pomoću ovih uređaja možemo otkriti skrivene probleme u elektro i vodovodnim instalacijama za čije otkrivanje bi inače morali da razbijate pločice ili zid. 

Na kraju, termovizijske kamere su odlične kada su u pitanju prostori sa slabom osvetljenošću. Daju odlične rezultate kada rade u mraku.

Usluge i cene snimanja termovizijskom kamerom

Termovizijske kamere su danas zaista postale moćno oružje u rukama medicinara, inženjera ili ljudi koji mogu da vam omoguće energetski efikasniji dom. Pa ako želite da smanjite gubitak toplote iz vašeg doma, a samim tim i bespotrebne mesečne troškove stojimo vam na raspolaganju.

Cene snimanja termovizijskom kamerom zavise od udaljenosti lokacije na koju treba da dođemo, od vrste snimanja, kompleksnosti snimanja, ometajućih faktora i td. Najbolje nas pozovite na 065 555 0 828 da vam damo konkretnu ponudu!

Milan Todorović

Milan Todorović

Milan Todorović je diplomirani inženjer elektronike, SEO stručnjak sa iskustvom od skoro 15 godina. Vlasnik je specijalizovane SEO agencije SeoExpert.rs. Aktivan na Instagramu @seoexpert.rs. Uvek spreman za kvalitetnu SEO diskusiju!

Komentariši

Klikni ovde da bi ostavio trag

Instagramični SEO

Pratite nas: