Opšte

Industrijska fotografija: usluge, cene

Industrijska fotografija

Fotografija je oduvek zauzimala značajno mesto u kvalitetnoj prezentaciji i efikasnom marketingu, a danas, uporedo sa tehnološkim dostignućima, ona je postala jedan od osnovnih marketinških alata. Sve vrste oglašavanja, od štampanih brošura i vizit karti pa do oglasa na društvenim mrežama i televizijskih reklama, oslanjaju se na fotografske snimke visokog kvaliteta, sa ciljem da se što efektnije prenese poruka koju kompanija želi da uputi potrošačima.

Poseban format, koji se u poslednje vreme izdvaja pre svega kada je reč o velikim kompanijama, jeste industrijska fotografija. Na sajtovima velikih automobilskih korporacija, poput BMW-a i Mercedes-a ili naftnih giganata kao što su Aramco i Shell, ovakve fotografije postale su obavezan segment marketinške strategije. To se donedavno nije moglo reći kada su u pitanju mali proizvođači i mini fabrike.

Pozovite nas na 0641277044 za svako konkretno pitanje
Ipak, poslednjih godina, shvativši prednosti ovakvog načina komunikacije sa potrošačima, sve više malih firmi se odlučuje za industrijsku fotografiju. Industrijske fotografije sve češće se koriste prilikom predstavljanja proizvoda i celokupnog poslovanja ciljanoj publici, a njihova upotreba u promotivne svrhe danas raste nezaustavljivom brzinom.

Šta je to industrijska fotografija i zašto je ona važna za kompanije koje se bave proizvodnjom, samo su neka od pitanja na koja ćemo odgovoriti u ovom tekstu.

Ukoliko vas zanima usluga fotografisanja industrijskih objekata možete nam se obratiti na telefon 0641277044.

Šta je industrijska fotografija?

To je specijalizovana oblast fotografije koja omogućava firmama da komuniciraju sa svojim kupcima i sa drugim preduzećima prikazujući segmente industrijskih procesa, mašine i tehniku kojom raspolažu. Fotografije napravljene za ovu namenu ne samo da moraju biti kvalitetne, sa izbalansiranim nijansama i naglaskom na određenim detaljima, već moraju efikasno da prenesu poruku i izazovu emocije kod posmatrača.

Ovo je glavni razlog zašto se za industrijsku fotografiju po pravilu angažuju fotografi koji imaju iskustva. Međutim, koliko god da je fotograf dobar i iskusan, to neće biti dovoljno, već su neophodni i pravi ambijent i kvalitetna fotografska oprema.

Kao što im naziv i kaže, industrijske fotografije se fokusiraju na detalje u proizvodnji u industrijskom sektoru. Na njima se mogu prikazivati čitave fabrike ili pojedini pogoni, linije za montažu ili kontrolu kvaliteta proizvoda, radnici dok obavljaju svoj posao, mašine koje rade ili neki drugi predmeti i operacije vezane za sam proizvodni proces.

Zašto je industrijska fotografija značajna za kompanije?

Većina ljudi, odnosno potrošača, nikada nije ušla u neku fabriku i njene proizvodne jedinice. Možda ste i vi jedan od njih i verovatno ne znate kako se određeni proizvod i u kakvim uslovima izrađuje, iako ste korisnik i ljubitelj tog proizvoda.

Upravo industrijska fotografija može približiti proces izrade pojedinih komponenti ili krajnjih proizvoda kupcima. Ona je važna jer prikazuje tehnologiju, inovacije i naporan rad ljudi koji stoje iza celokupnog industrijskog procesa.

Strateški osmišljen portfolio koji neizostavno sadrži ubedljive fotografske snimke privući će pažnju potencijalnih kupaca više nego što možete i da zamislite. Uz pomoć industrijskih fotografija kompanija ima mogućnost da bolje prikaže suštinu svog poslovanja, što joj daje značajnu konkurentsku prednost na tržištu na kom posluje.

Ovakve fotografije, koje su po pravilu vrhunskog kvaliteta, snimane u visokoj rezoluciji, imaju ogromnu ulogu u marketinškim kampanjama. Mogu se koristiti u objavama na društvenim mrežama, u godišnjim izveštajima, za prikaz na bilbordima, za landing stranice web sajta kompanije i u razne druge svrhe.

Industrijskim fotografijama kompanija se može predstaviti u pravom svetlu. To nisu samo snimci koji izgledaju lepo, već snimci koji mogu da animiraju okruženje i vode posmatrača kroz industrijski kompleks i pogone. Na njima se mogu predstaviti radnici koji direktno učestvuju u u celokupnom procesu, mašine i alati, industrijske trake i razni drugi detalji iz proizvodnje. Tako se mogu podstaći potrošači da shvate koliko je važan posao kojim se kompanija bavi i na koliko odgovoran način se pristupa izradi svakog proizvoda.

Naravno, tu je i brendiranje. Statistika pokazuje da je industrijska fotografija čak 95% efikasnija u generisanju potencijalnih kupaca od klasičnih fotografija. Upoznavanjem sa procesom proizvodnje, uz verodostojne detalje koji su prezentovani na snimcima, potrošači će biti više zainteresovani za brend. Kompanije će biti transparentnije a to će za posledicu imati veće poverenje kod kupaca. Ovo u velikoj meri utiče na stvaranje i jačanje svesti o brendu kod ljudi zainteresovanih za takvu vrstu proizoda.

Izvori industrijske fotografije

Industrijska fotografija ne mora nužno da bude fokusirana na ogromne kompanije, velika fabrička postrojenja i industrijske pogone. Predmet interesovanja su i manje fabrike ili magacini koji se nalaze u krugu firme. Da bi se dobili što bolji snimci, fotograf mora dobro da poznaje mesto snimanja i da od menadžera ili druge kompetentne osobe dobije informacije koje mu mogu biti od koristi.

Osim fabričkih pogona, mašina i samog procesa proizvodnje, mesta za industrijske snimke mogu biti i skladišta otpadnog materijala, na primer. Tako se može pokazati kako određena kompanija brine o životnoj sredini i pravilnom odlaganju opasnog otpada.

Ukoliko želite da se oprobate u industrijskoj fotografiji a nemate iskustva, možete pronaći neka napuštena skladišta ili otpade metalnih delova i tu vežbati. To je odličan način da se upoznate sa osnovnim pravilima i načinima kako da napravite dobru industrijsku fotografiju. Što više vežbate i snimate, fotografije će biti sve bolje. Vaši snimci, kada ih postavite na Facebook ili Instagram, treba da u ljudima koji ih posmatraju izazovu emotivnu rekaciju.

Obično se misli da se industrijska fotografija odnosi isključivo na metalnu, drvnu ili neku drugu veliku proizvodnu granu privrede. Međutim i firme koje se bave uslužnom delatnošću mogu korititi prednosti ove vrste fotografije. Princip je isti, samo se industrija u kojoj rade razlikuje od metalne. Turističke agencije, zdravstvene ustanove i laboratorije, automehaničarske radnje ili auto placevi mogu takođe koristiti industrijsku fotografiju kako bi predstavili svoje poslovanje.

Vrste industrijske fotografije

Postoje četiri osnovne vrste industrijske fotografije koje mogu preneti suštinu onoga čime se kompanija bavi. To su poslovni portreti zaposlenih, fotografije proizvoda, fotografije arhitekture i lokacijske fotografije.

Poslovni portreti

Industrija nisu samo mašine, fabričke trake i proizvodni procesi – već i ljudi. Industrijskom fotografijom se mogu prikazati ljudski resursi i “ljudska” strana kompanije. U tu svrhu modeli mogu biti ne samo radnici zaposleni u neposrednoj proizvodnji, već i oni koji su angažovani u menadžmentu, administraciji i nekim drugim strukturama organizacije. Svi oni mogu da na svoj poseban način prezentuju poslovanje kompanije u kojoj rade.

Fotografije proizvoda

Ako su snimci kvalitetni, što je kod industrijske fotografije apsolutni imperativ, proizvodi na snimcima mogu biti podjednako privlačni, čak i više nego kada ih vidite uživo. Fotografišu se uglavnom krajnji proizvodi, a ređe poluproizvodi.

Kvalitetno snimljene fotografije pomoći će firmama da lakše dopru do kupaca. Danas se često ova vrsta fotografije koristi za proizvode koji se prodaju preko interneta. Naravno, pre nego što ih postavite, obavezna je optimizacija slika za web.

Fotografije arhitekture

Arhitektura takođe može uticati na ciljanu publiku. Ljudi samo na osnovu jedne fotografije mogu da promene svoju percepciju o nekoj kompaniji. Na primer, ukoliko zgrada fabrike izgleda neuredno sa spoljašnjim zidovima koji nisu reprezentativni, može se dogoditi da potencijalni potrošači odmah steknu viziju neurednosti, nemara, pa čak i percepciju lošeg kvaliteta proizvoda i usluga kompanije.

Panorama kopa

Osim spoljašnjosti, i arhitektura enterijera može biti predmet rada industrijskog fotografa. Na primer, dobro organizovana skladišta i prostori u kojima se obavlja proizvodnja će ljude ohrabriti da kupuju od jedne takve kompanije.

Fotografije na lokaciji

Industrijske fotografije omogućavaju potencijalnim kupcima kratak uvid u to šta se dešava unutar fabrike. Firme na taj način dopuštaju svojoj ciljanoj publici da zaviri u sam način rada, vidi fabrička postrojenja, zaposlene na njihovim radnim mestima, ali i industrijske standarde koje kompanija poštuje kako bi na kraju izradila kvalitetan proizvod. Kada se potencijalni partner ili kupac pomoću fotografija upozna sa tim kako se odvija proces proizvodnje, lakše može doneti odluku o kupovini proizvoda ili usluge.

Industrijska traka

Jedna od najvećih prednosti ove vrste industrijske fotografije je autentičnost. Na taj način se vidi stvarna slika u proizvodnom pogonu. Nema poziranja i nameštanja modela. Ljudi su zauzeti svojim poslom i fokusirani, i u najvećem broju slučajeva ne obraćaju pažnju na snimatelja. Takođe, prednost je i ta što se ne mora zaustaviti proizvodnja kako bi se napravio snimak.

Nekoliko saveta kako da napravite dobru industrijsku fotografiju

Možemo slobodno reći da je cilj industrijske fotografije da dovedete kupce i buduće poslovne partnere u fabriku. Da im na neki način omogućite virtuelnu realnost i šetnju kroz pogon i proizvodni proces.

Ipak, kada je u pitanju fotografisanje u ovoj niši, bezbednost je na prvom mestu. Razlog je jednostavan – gde je puno mašina, tu je i veći rizik od potencijalnih povreda. Zato ćete i vi, ukoliko želite da napravite dobru industrijsku fotografiju, morati da poštujete pravila, kako ona predviđena zakonom, tako i interna koja je kompanija sama postavila za sebe.

Fotografi koji se bave ovom tematikom često snimaju pored mašina koje rade i koje vas mogu lako povrediti dok hvatate pravi kadar. Zato nikada ne pokušavajte da uđete u bilo koji deo fabrike bez odobrenja nadležnog osoblja. Ukoliko ste u mogućnosti i ukoliko vam to dozvoljavaju pravila kompanije, najbolje bi bilo da se pre fotografisanja upoznate sa lokacijom na kojoj treba da snimate.

Ako vas za ovaj posao angažuje neka firma, potrudite se da se na fotografiji koju napravite u nekom njenom delu nađe i logo firme. Time ćete predstaviti kompaniju ne samo kao organizaciju koja brine o proizvodnjim i bezbednosti svojih zaposlenih, već i o svom brendu.

Fotografije industrijskih mašina

Povezivanje konkretnog radnog mesta sa osobljem je takođe od velike važnosti da vam industrijska fotografija uspe. Nećete davati ljudima u odelima čekić u ruke samo da biste ih fotografisali. Potrudite se da ne pravite takve početničke greške, jer će takvi neautentični, “namešteni” snimci odvraćati potencijalne kupce i partnere od kompanije koja vas je angažovala.

Naravno, dobra i kvalitetna fotografska oprema je jedan od najvažnijih preduslova. Isto tako, bitni segmenti industrijske fotografije su i istraživanje lokacije na kojoj snimate, ali i pronalaženje pravog ugla snimanja. Potrudite se da ispunite sve ove uslove kako biste bili bezbedni a pritom dobili kvalitetan snimak.

Na kraju, možemo da zaključimo – industrijska fotografija je odličan način da se skrene pažnja na poslovanje neke kompanije, bilo da su u pitanju snimci ljudi dok rade, mašina ili industrijskog pejzaža. Sa druge strane, iako industrijska fotografija podrazumeva i nešto veći rizik, zbog mesta gde se fotografiše, svakako predstavlja izazov za svakog ko namerava da se ozbiljnije posveti fotografskom poslu.

Najčešća pitanja vezana za usluge izrade industrijskih fotografija i video snimaka

Da li možete pokazati neke od vaših radova?

Fotografije u ovom postu snimljene su od strane  Slobodana Stojkovića. Za više radova pišite nam na mejl info@seoexpert.rs.

Koliko košta usluga snimanja industrijskih fotografija?

Cena se definiše na osnovu konkretnog zahteva: udaljenosti i broja izlazaka na teren, broja lokacija, tj. broja radnih sati i plana snimanja.

Da li snimate dronom?

Da. Snimanje foto i video zapisa iz drona se dogovara na sastanku da bi se blagovremeno obezbedile eventuelne dozvole za letenje.

Da li radite štampu fotografija?

Da. Ukoliko je potredno fotografije možemo isporučiti i u štampanom formatu standardnih ili velikih dimenzija.

Da li radite post produkciju?

Ukoliko se dogovorimo možemo uraditi osnovnu ili naprednu foto ili video obradu snimljnog materijala.

Za svaku dodatnu informaciju pozovite nas na 0641277044.

Milan Todorović

Milan Todorović je diplomirani inženjer eletronike, SEO stručnjak sa iskustvom od skoro 15 godina. Vlasnik je specijalizovane SEO agencije SeoExpert.rs. Aktivan na Twitteru @Todorovic i Instagramu @seoexpert.rs. Uvek spreman za kvalitetnu SEO diskusiju!

Komentariši

Klikni ovde da bi ostavio trag

Instagramični SEO

Prijavite se na mejling listu


Pratite nas: