On page optimizacija

CTR optimizacija – kako da dobijete više klikova sa Gugla

Brajan Din je na svom sajtu Backlinko.com obavio studiju na preko 5 miliona upita i skoro 900 hiljada stranica u kome objašnjava kako pozicija na Guglu utiču na posećenost sajta. Ako ste se i malo bavili SEO-om rezultati vas neće u tolikoj meri začuditi, ali ono što je iznenadilo i samog autora studije jeste činjenica da pozicija na prvoj stranici pretraživača utiče na stopu kliktanja mnogo više nego što se mislilo.

Naime, ovo su glavni zaključci studije.

  • Prvi rezultat SERP-a u proseku ima CTR oko 31.7%
  • Prvi organski rezultat ima 10x veću mogućnost da dobije klik od desetog rezultata
  • CTR za sedmu i desetu poziciju je skoro isti. Dakle, ako vam rang poraste u okviru ovih pozicija nećete videti bolje rezultate u stopi kliktanja.
  • Skok na bolju poziciju će vam zato povećati CTR za 30,8%. Ipak to se ne odnosi na sve pozicije. Pomeranje sa treće na drugu će sigurno povećati procente stope kliktanja u velikoj meri. Sa druge strane, skok sa desete na devetu poziciju nećete primetiti velike razlike u klikabilnosti.
  • Naslovi koji u sebi imaju postavljeno pitanje u proseku dobijaju za 14,1% veći CTR od onih bez pitanja.
  • Naslovi sa dužinom od 15 do 40 karaktera imaju najbolji CTR. Prema podacima koje ima Backlinko, naslovi od 15 do 40 karaktera imaju za 8,6% bolji CTR od onih koji ih imaju više ili manje.
  • URL-ovi koji sadrže ključnu reč imaju za 45% veći CTR od onih bez ključne reči.
  • Dodavanje „moćnih reči“(power words) u naslov može, zapravo, smanjiti CTR. Otkriveno je da klik bajt titlovi imaju za 13.9% manju stopu kliktanja od onih bez korišćenja klik bajta.
  • Naslovi prožeti emocijama donose veći CTR. Davanje pozitivne ili negativne poruke čitaocu u samom naslovu povećava CTR za 7%.
  • Dodavanje meta opisa uz naslov, takođe, dovodi do većeg CTR-a. Stranice sa meta opisom imaju za 5.8% bolji CTR od onih bez.

Prvi rezultat na Guglu dobija 31,7% kliktanja

Za očekivati, rezultat koji se prvi pojavljuje u rezultatima pretrage na Guglu dobija ubedljivo najveći broj poseta. Tako da nije uopšte čudno što su najveće borbe između raznih sajtova upravo oko prvog mesta.

Druga stranica sa rezultatima gotovo da nema nikakav CTR. Zapravo, svega 0,78% korisnika i pregleda drugu stranicu. Ne kaže se za džabe da je najbolje mesto za sakriti leš druga stranica Gugla, jer prva stranica rezultata ukupno dobija preko 99% CTR-a!

Baš iz tog razloga je u studiji otklonjena druga stranica rezultata iz razmatranja, kao i sve koje idu nakon nje. Da bi studija bila još objektivnija, uklonjene su i stranice raznih poznatih brendova, za koje je normalno da imaju izuzetno visok CTR.

Dakle, da se primetiti da je trećina svih klikova na prvoj stranici pretrage zauzima upravo prvi rezultat. Drugi čini 24,71%, treći 18,66%. ¾ svih klikova zauzmu prva tri rezultata pretrage. A prvi rezultat ima čak deset puta veću posećenost od desetog rezultata.

Ovi rezultati uopšte nisu iznenađujući.

Drugim rečima, surferi veruju Guglu, jer koristici instinktivno klikću na ono što im se prvo nudi. To je razlog zašto drugi rezultat ima ubedljivo manji CTR, iako se nalazi svega par milimetara ispod.

Organski CTR naglo raste na petom i na trećem mestu

Stopa kliktanja je relativno ista od desete do šeste pozicije. Nagli rast CTR-a možete primetiti tek od pete pozicije. Ovo ukazuje na dva zaključka. Prvo, većina korisnika ni ne skroluje dalje od petog rezultata; drugo, dolazak na petu poziciju će u svakom slučaju naglo povećati stopu kliktaja na vašem sajtu.

Drugi nagli skok stope kliktaja se vidi i u pozicioniranju na trećem mestu. Razlog tome je što se za prva tri rezultata ne mora skrolovati kada se pretražuje sa mobilnog telefona.

Nekad je praktično nemoguće rangirati se na prvom mestu, jer za pojedine ključne reči je konkurencija prejaka. U tom slučaju, ono što treba da vam bude cilj je da se nađete u prva tri rezultata, gde se ujedno i nalazi 75,1% internet saobraćaja.

Skok na više pozicije u proseku povećava CTR za 30,8%

Treba uzeti u obzir da se CTR ne povećava ravnomerno pri skoku na više pozicije. Čak ni približno. Studija je otkrila da se stopa klikova povećava isključivo u zavisnosti od pozicije sa koje se pomerate.

Ono što je tu iznenađujuće jeste podatak da se CTR čak i smanjuje za 3,8% ako skočite sa desete na devetu poziciju. Razlog verovatno leži u tome što je deseti rezultat na samom dnu, pa je zbog toga prijemčiviji za kliktanje od devete pozicije.

Najveća razlika se vidi u skoku sa šeste na petu poziciju, gde CTR poraste za 53,2%. To ujedno podvrđuje pređašnju stavku, da se stopa kliktanja najviše povećava od petog mesta.

Naslovi sa pitanjem imaju natprosečno dobar CTR

Studija je uporedila i naslove koji u sebi sadrže pitanja i ona bez njih. Pitanja se odnose na „Kako da“, „Šta“, „Što“, „Ko“, „Koji“ tekstove ili prosto na one tekstove čiji se naslovi završavaju sa znakom pitanja.

Otkriveno je da „pitajući“ naslovi imaju za 14,1% bolji CTR od onih bez pitanja. Smatra se da pitanja poboljšavaju stopu kliktanja jer korisnik upravo i traži odgovore kada daje upit u Gugl pretrazi. Takvi naslovi daju potvrdu da ćemo naći baš ono što tražimo.

Ovaj rezultat ukazuje na to da naslovi i tekstovi ispod njih treba da budu okrenuti ka korisniku i njegovim potrebama. Naslov sa odgovorom na pitanje daje korisniku šta mu treba, a ujedno nas i dobro rangira u SERP-u.

Naslovi između 15 i 40 karaktera imaju najbolji CTR

Kada je u pitanju SEO najbolje je držati se zlatne sredine, a isto pravilo važi i za samu dužinu naslova. Ona ne treba biti ni predugačka ni prekratka ako želite da dobijete najveću moguću stopu kliktaja ka vašem sajtu. Prekratki naslovi mogu reći premalo o samom sadržaju, a predugi veoma brzo gube pažnju korisnika.

Čak se i smatra da će bolje proći srednje kratki naslovi jer bolje odgovaraju na tačne upite korisnika. Dužina između 15 i 40 karaktera generalno odgovara naslovima od 3 do 8 rači. No, ono što treba, takođe, uzeti u obzir jeste da ova studija nije prilagođena našem govornom području, već engleskom. Naše reči su neretko duže od engleskih, pa samim tim zahtevaju i više karaktera.

U svakom slučaju srednje dugi naslovi imaju u proseku 8,6% višu stopu kliktaja od onih koji su izvan okvira od 15 do 40 karaktera.

URL u koji je uključena kljućna reč imaju daleko veći CTR

Jedan od ciljeva studije je bio i da se otkrije da li će na CTR uticati ako je u sam URL sajta, ili stranice sajta uključena i ključna reč koja je upit u pretrazi. Odgovor je da! Veliko da.

Čak su u URL i dodavane reči koje sadrže deo ključne reči ili su njoj na neki način slične. Recimo na CTR će uticati ako u URL-u imate ključnu reč „paleo dijeta“ za upit „keto dijeta“, jer su oba upita srodna prema Guglovom algoritmu.

Iako je prilično očigledno da će CTR biti najveći ako je ključna reč u URL jednaka sa upitom, ne treba zaboraviti da će na stopu kliktanja uticati i ako je ključna reč na neki način srodna sa upitom.

Ono što je otkriveno jeste da ključna reč u URL u velikoj meri podiže stopu klikova i to za neverovatnih 45%. To znači da treba pažljivo da razmislite pre nego što sledeći put ostavite generički i kilometarski URL.

Kako povećati CTR

Klikbajt naslovi negativno utiču na stopu kliktanja

Klik bajt ili takozvane „moćne reči“ imaju sasvim lepu prođu kada su u pitanju društvene mreže, ali kada je u pitanju SERP, korišćenje ovakvih reči može smanjiti CTR na vašoj stranici.

Pod „moćnim rečima“ se smatraju: „nećete verovati“, „savršeno“, „najbolje“, „ludilo“, „tajna“, „neverovatno“, „moćno“ i tome slično.

Istraživanja su otkrila da korišćenje ovakvih naslova smanjuje stopu kliktanja za 13.9%. Studija pokazuje da je takvim naslovima mesto na Fejsbuku, a ne na Guglu, gde su ljudi došli da traže odgovore na svoja pitanja, a ne senzacionalističke tekstove.

To ne znači da naslov ne treba da privuče pažnju, već da tekst treba da da tačno ono što što je u naslovu obećano. Dakle, „moćne reči“ treba koristiti sa merom kada je Gugl pretraga u pitanju.

Emotivni naslovi mogu povećati CTR

Prema podacima je dokazano da naslovi koji su emotivno obojeni imaju veći CTR od onih neutralnih. Naime, nebitno je da li naslov ima pozitivnu ili negativnu konotaciju, važno je da kod čitalaca već na prvi pogled izazove neku emociju.

Naime, takvi naslovi bolje prolaze i imaju za 7,3% bolju stopu kliktaja od neutralnih.

Sama razlika između pozitivnih i negativnih naslova je mala. Pozvitivni imaju za 7,4% veći CTR, a negativni za 7,2%. BuzzSumo je u svojim studijama otkrio da postoji i te kakva povezanost između emotivnih naslova i angažovanosti korisnika, ali nije rađena studija sem ove koja bi pokazala konkretnu povezanost izmeću CTR-a i emotivnih naslova.

Ono što je u svakom slučaju zanimljivo jeste da klikbajt naslovi smanjuju CTR, a emotivni naslovi povećavaju. To dalje dokazuje da je moguće napisati emotivno bojen naslov bez korišćenja „moćnih reči“.

Ne treba zaboraviti ni na meta opise kada je CTR u pitanju

Iako meta opisi ne utiču direktno na SEO, ipak se preporučuje da se dodaju na svakoj stranici na sajtu. Dobro napisani meta opisi mogu čak i poboljšati stopu kliktanja ka vašoj stranici.

Kada su upoređene stranice sa i bez meta opisa, otkriven je podatak da one sa opisima imaju za 5,8% bolji CTR u odnosu sa onima bez opisa ili sa generičkim opisom.

Ako vi ne napišete meta opis i time pupunite isečak koji se nalazi ispod naslova u pretragama, Gugl će to za vas sam uraditi i to će obično biti neka rečenica iz teksta, koja ne opisuje najbolje o čemu se u tekstu govori.

Dakle, nemojte izbegavati da pišete meta opise, mogu samo poboljšati vaše šanse da će tekst biti pročitan, a i vaš rezultat u SERP-u će izgledati daleko pregledniji.

Većina ovih rezultata studije su već poznati svima koji se bar malo razumeju u SEO, ono što možda nije bilo ranije poznato jeste koliko nijanse u naslovima ili u URL-u utiču na sam CTR.

Milan Todorović

Milan Todorović je diplomirani inženjer eletronike, SEO stručnjak sa iskustvom od skoro 15 godina. Vlasnik je specijalizovane SEO agencije SeoExpert.rs. Aktivan na Twitteru @Todorovic i Instagramu @seoexpert.rs. Uvek spreman za kvalitetnu SEO diskusiju!

1 komentar

Klikni ovde da bi ostavio trag

Instagramični SEO

Prijavite se na mejling listu


Pratite nas: