Šta je SEO (optimizacija web sajta)Šta je SEO? Za one koji traže kratku definiciju:

SEO ili optimizacija web sajta za pretraživače je proces povećanja vidljivosti vaših sadržaja na organskim ili besplatnim rezultatima pretrage."

U praksi, čak i napredni korisnici interneta često ne razumeju puni smisao jednostavne skraćenice SEO. Žargonska SEO optimizacija web sajtova se pravilno zove samo SEO, a potiče od skraćenice "Search Engine Optimization" i rogobatno se može prevesti kao optimizacija za pretraživače.


Primer rasta na organskim pozicijama
Primer rasta posete web sajta na organskim pozicijama nakon početka optimizacije


Direktni prevod je odavno izgubio smisao, te iako se o SEO-u puno piše i govori, retko ko je u stanju da ponudi definiciju. Odvažićemo se da definišemo SEO, ali najpre da uvedemo i jedan pomoćni pojam, takozvani link đus.

Definicija link đusa ili na engleskom “link juice” bi glasila:

Link đus je ne tehnički SEO termin i korelira sa kompletnom vrednošću koju unosi neki link (hiperlink). Link đus se može shvatiti kao neka vrsta "digitalnog fluida" koju donosi dolazni link, a čija vrednost izvire iz sadržaja dolaznog sajta, uslovno se povećava dolaznim linkovima ka tom web sajtu, a uslovno slabi izlaznim linkovima sa tog web sajta.


Ne pretražujete vi internet, već Gugl bazu URL-ova
Ne pretražujete vi internet, već Gugl bazu URL-ova!


Više puta ponavljamo reč "uslovno", jer u SEO paradigmi ono što je važilo danas, ne mora da važi sutra, odnosno ono što je važilo juče, ne mora da važi danas.

Osim vremenske dimenzije u epitetu "uslovno", treba spomenuti i kvalitetnu dimenziju ove reči. Ovde mislimo da pored Gugla koji meri link đus i korisnik (surfer ili user) je taj koji dodatno odlučuje šta je relevantno, a šta ne. To još više subjektivizuje SEO proces, ali za sve koji vole metaforički sistem izražavanja analogija sa volumenom fluida (čijim merenjem se rangira) je odlična početna tačka.

Evo šta je SEO, puna SEO definicija:

U praksi, tradicionalni SEO postaje Search Experience Optimization, tj.skup metodologija strategija, tehnika i taktika sinergisanih oko indukovanja link đusa i povećanja "vrednosti sadržaja" u očima korisnika (optimizacija pre svega za ljude) čime se dolazi do višeg rangiranja na rezultatima organske ili neplaćene pretrage. Pre svega Gugl pretraživača.

Po vertikalnoj podeli tradicionalni SEO se sastoji iz tri nivoa: tehnički SEO, on page SEO i off page SEO.

Sa druge strane povećanje vidljivosti na plaćenim pozicijama naziva se SEA (često se poistovećuje sa akronimom PPC - pay per click, tj. plaćanje po kliku) ili "search engine advertising". U poslednje vreme zbog sve veće konkurencije SEM tehnike (SEO + SEA) se pretvaraju u ozbiljnu nauku, a pravilan odnos ili miks SEO i SEA tehnika daje optimalni nastup u odnosu na raspoloživ budžet za kratkoročni/dugoročni cilj internet marketinga.

Lokalno govoreći optimizacija web sajtova nad domaćim internet nebom često nazivamo SEO Srbija. U narednim pasusima objasnićemo šta je nekad podrazumevao SEO proces i njegovu evoluaciju tokom svake tekuće godine.


Mislite o svojoj brendiranoj pretrazi
Vaš brend, to je ono što drugi govori o vama kad niste više u sobi sa njima.


SEO i veštačka inteligencija u 2023

Sa aspekta promena u IT sektoru profesionalna optimizacija web sajtova je bez dileme jako dinamična oblast. Više nije dovoljan originalan i kvalitetan tekst sa nekoliko autorskih fotografija, već aktuelna SEO paradigma u mnogome prevazilazi tradicionalne okvire. Trenutno se beleži između 200 i 300 signala koji utiču na rangiranje i taj broj nije konačan. Više od pet godina veštačka inteligencija sama podešava i pronalazi optimume i nova pravila.

Sa pojavaom GPT čet bota u 2023.-oj količina sadržaja se munjevito povećava. I raste neverovatnim brzinama. I tek će da raste.

U ovoj ekspanziji naše mišljenje je da će link vredeti još više, te postoje specijalne strategije za link earning veštačkom inteligencijom.

Univerzalna formula u nišama u kojim ne treba sertifikacija je korisnost sadržaja, a ne ko ga je kreirao. Naravno da će EAT zadržati benefite, ali poenta je u korisnosti.

Naša sugestija je da veštačku inteligenciju (Bard, GPT,...) kao i druge SEO alate koristite kao bočne alate.

Najbolji SEO je eksperski sadržaj koji surferu koristi u rešavanju problema za koji je nastao i pri tom indukuje linkove.

Gugl će naći način da sve bolje meri najkvalitetniji sadržaj (možda i najtačniji, tj. najnetačniji), a najbolje mu možemo pomoći tako što ćemo mi kreirati koristan i istinit sadržaj po kome će upoređivati. I treba imati petlju za to, a isplatiće se, jer se uvek isplatilo.

Ovakva dinamika inovacija unosi još veće izazove digitalnim kreatorima i brend stratezima. Sa druge strane, i dalje se svakodnevno pojavljuje od 16 do 21% unikatno novih fraza, što čini SEO neiscrpnom disciplinom internet marketinga.

Pored toga, dodatna poteškoća implementacije ovog procesa leži u činjenici da je cela SEO industrija obavijena velom tajne, a dodaju se ne retko i nove metrike i novi filtri. Matematički modeli merenja kvaliteta sadržaja (LSI koncept, WDF*IDF) se usavršavaju, te čak i ista pravila potpuno se drugačije reflektuju na sve diferenciranijem webu u zavisnosti od lokacije, trenutka, istorije pretrage te uređaja preko koga korisnik pristupa.Zato je EAT standard - još uvek nova SEO šansa u 2023-oj?

EAT stndard, tj. E-A-T je akronim ili skraćenica od Expertise, Authoritativeness i Trustworthiness. Autoritet je suprotnost od spama i ovo je suštinski jako važna funkcionalnost koju već duže vremena uvodi Gugl.

Drugim rečima, jako je teško meriti istinu, pogotovu u oblastima u kojima su pitanja i dalje otvorena, a najsigurnije rangiranje je sadržaj eksperta koji je dokazani autoritet.

Na primer, članak o srcu koji je potpisao kardiolog imaće prednost u odnosu na sadržaj koji je nepoptpisan ili kreiran od strane novinara. Ako je taj kardiolog objavio i 100 naučnih radova (autoritet), Gugl će dodatno podići vidljivost članka i sa mnogo manje linkova od članka kardiologa koji nema naučne radove iza sebe. Kad govorimo o trust-u, misli se na sigurnost, tj. na bezbednost (https verzija sajta na primer) vezanim za sadržaj gde je objavljen.

Ovo je trenutno velika šansa koju treba iskoristiti na SEO polju ukoliko ste lider ili imate kapaciteta da to postanete. Video sadržaj kao forma koja po sebi sadrži EAT je ogromna šansa. Dakle, snimajte se i mislite na EAT tokom svih off page aktivnosti kao što su gostovanje na medijima, konferencijama, društvenim mrežama! Jer, sve se broji i sve treba sublimirati!Klaster i niša sajtovi- i dalje neiskorišćena SEO šansa u 2023-oj!

Ako pokrećete novi sajt, neka bude niša sajt. Ako je sajt o dijetama, objasnite najbitnije dijete u detalje. Detaljni članci, koji u sebi već imaju strukturu i ne prepliću se i kanibalizuju sa drugim člancima sami po sebi imaju prorodno odličan LSI (latent semantic indexing), odnosno prirodnu WDF*IDF težinsku gustinu fraza. Držite se niše, ne šarajte, uhvatiće vas klaster.

Klaster omogućava da dobijete dodatnu organsku vidljivost zato što je Guglu u potpunosti jasno o čemu se radi na sajtu i zato što ste tematski i internim linkovima savršeno zakokružili oblast. Dilema nema posle vašeg nastupa. Implementirajte video sadražj i malopre spomenuti EAT standrard, tj. uvedite autoriteta i vi ste dali svoj maksimum.Zašto smatrate da zaslužujete prvo mesto na Guglu?
Zašto smatrate da zaslužujete prvo mesto na Guglu?


Pored svega, vredi napomenuti da ne postoje apsolutno decidne procedure kako rade algoritmi sortiranja i njegovoj nepogrešivosti, te kao takva, SEO je oduvek plodno tle za nutemeljena nagađanja i špekulacije raznih vrsta.

Dugoročno posmatrano, bilo kakav amaterizam je krajnje opasan. Šansu za uspeh ima samo ogromno iskustvo, razumevanje aktuelnih smernica za webmastere, praćenje relevantnih izvora i autoriteta znanja, neprekidno usavršavanje, intenzivno testiranje, uočavanje zakonitosti i trendova.Kreiranju sadržaja sa dodatom vrednošću
Aktuelna optimizacija se zasniva na kreiranju sadržaja sa dodatom vrednošćuU donjih 30-tak podcelina (posebno obratite pažnju na propratne linkove) opisana je detaljna i aktuelna SEO paradigma.

Radi lakšeg razumevanja ceo proces SEO-a smo podelili u 2 velike grupe i odeljku o najčešćim pitanjima.

Optimizacija web sajtova nekad

1. Koje su vaše ključne reči (analiza ključnih reči)?
2. Sadržaj je kralj
3. Šta je on page SEO svake stranice sajta
4. Analiza konkurencije
5. Gde da nađemo linkove ili off page SEO
6. Šta je tehnički SEO koji se mora implementirati
7. Penali (filtri): Panda, Pingvin, Kolibri, Fred, Fantom, šta je sledeće?

Profesionalna optimizacija web sajtova danas - evo kako se radi

1. Komparativne prednosti
2. Semantička pretraga i razumevanje persona
3. Korisnički doživaljaj (user experience)
4. Mobilna verzija sajta je sada primarna verzija (Mobile first index)
5. Graf znanja
6. Kontent strategija i pripadajući link earning
7. Jačanje snage poruke uz autoritet
8. Glasovna pretraga
9. Šta je You tube SEO ili optimizacija video pretrage
10. Optimizacija konverzija
11. Celina ili holistički pristup

FAQ ili najčešća pitanja našoj SEO agenciji

1. Koji je mininalni budžet za SEO?
2. Po čemu se razlikujete od ostalih SEO agencija?
3. Zašto je konkurencija ispred nas na konkretnoj ključnoj reči?
4. Koliko dugo radite SEO u Srbiji?
5. Kako Gugl posmatra SEO agencije?
6. Da li moramo da napravimo ugovor sa Vama?
7. Koliko koštaju linkovi?
8. Da li ste povezani sa Guglom?
9. Sa kim radite?
10. Koliko dugo traje proces on page optimizacije?
11. Koliko dugo traje off page optimizacija?
12. Da li ste izvukli sajt iz nekog Gugl penala?
13. Da li mogu da dobijem garanciju za prvo mesto na Guglu u Srbiji (Google.rs)?
14. Da li ste implementirali EAT standart?
15. Da li možemo da vas pozovemo telefonom?

SEO ili optimizacija web sajtova nekadNekada su SEO sastanci sa klijentom počinjali i završavali se odgovorima na nekoliko donjih podcelina. To je u principu faza tehničkog SEO-a, a podsetimo se kako se radio nekad:


1. Koje su vaše ključne reči (analiza ključnih reči)?Sreća - najbitnija ključna reč!
Koja je najbitnija ključna reč?U komercijalnom smislu reči, ključne reči možemo podeliti na one koje prodaju (transakcione) i one koje to ne rade (informativne, edukativne, navigacione...).

Ukoliko iz prethodnih kampanja niste apsolutno sigurni za koje reči se vredi boriti sprovodimo detaljno istraživanje.

Google keyword planner, Google Trends, SEM Rush i Ah Refs su perfektni alati specijalizovani softverski alati za istraživanje volumena i konkurentnosti ključnih reči i fraza. Početnici se uhvate obično za najkonkurentnije fraze, umesto da gledaju lokalne i long tail fraze. Možemo se pohvaliti da smo u preko 20 niša jako dobro izučili ključne reči na domaćem tržištu.

Povratak na sadržaj2. Sadržaj je kralj


Kreiranje sadržaja za web sajtove i prodavnice se razlikuje od kreiranja sadržaja za ostale medije.

Vaši sadržaji moraju da unose dodatu vrednost u odnosu na sve objavljene aktuelno relevante sadržaje koje su u korelaciji sa ključnim rečima koje dovode klijente do usluga ili proizvoda koje nudite.

Da li ste u stanju da kreirate sadržaje koje niko drugi ne može da reprodukuje? Ako možete, onda počnite da ih kreirate, šansa da budete prvi na Google biće veća! Vrhunski kvalitet uplašiće vašu konkurenciju i učiniće je da razmišlja o odustajanju u trci za dominaciju. Ali kralju treba kraljica da bi kraljevstvo bilo srećno.

Povratak na sadržaj3. Šta je on page SEO svake stranice sajta


Pravilna on page optimizacija podrazumeva kvaliteno koncipiran sadržaj koji pored toga što unosi dodatnu vrednost mora da bude pravilno struktuiran kako za ljude, tako i za Google (sve internet pretraživače).

Ovo znači da svaka web stranica mora da ima svoj zadatak u arhitekturi sajta (SILO arhitektira na primer). Svaka stranica, od naslovne, pa do običnog posta mora da ima jedinstvene meta tagove: meta title, meta opisi, H1-H4, nekad i h5-h6, Description, Alt, Canonical tagov i slično. Na nivou sajta mora biti pravilno konfigurisana robots datoteka, XML mapa sajta (ne meštati sa HTML mapom sajta), optimizovan CSS-a, Java script, Ajax, Jquery i td.

U trenutku pisanja ovog teksta licitira se sa preko 200 ranking signala koje Google pretraživač analizira na internetu. Skoro 100 faktora Google posvećuje konkretnom web sajtu (on page faktori optimizacije), od kojih desetak su vezani samo za sadržaj (govorimo još uvek o tekstualnim sadržajima). Pojedini parametri zahtevaju izuzetnu pažnju, a akcenat se menja. Nekad je "meta title" bio dominantni SEO faktor, a danas je H1 tag. Ne pokušavajte da u meta podacima stavljate jedno, a u vidljivim podacima drugo.

Napuštanje prevaziđenih strategija na primer: keyword stuffing, mršavi i duplicirani sadržaji, kupovina linkova.

Povratak na sadržaj4. Analiza konkurencije


Analiza relevantne konkurencije koja se nalaze na prvoj strani Google u odnosu na ceo internet. U zavisnosti od resursa koji su na raspolaganju jednom SEO projektu, kao i vremenskom okviru u kom imaju smisla donose se adekvatne estimacije i zaključci. Imajte na umu da vaše sadržaje i linkove konkurencija analizira takođe. Dobra strategija na malim tržištima poput našeg je izgradnja dovoljno kvalitetnih sadržaja i linkova, tako da se konkurencija ne usudi da krene na vaše pozicije.

Povratak na sadržajKakve su ti misli, takvi su ti linkovi
Kakve su ti misli, takvi su ti linkovi5. Gde da nađemo linkove ili offpage SEO


Optimizovali ste svoje URL-ove (web strane), vreme je da optimizujete i ostatak mreže (interneta) u odnosu na vaš web sajt po unapred odabranim ključnim rečima. Vaš URL (web strana) mora na neki način postati najrelevantnije mesto na internetu iz ugla ključne reči / fraze za koju se borite. Link building nekad, a link earning sada u najkraćem podrazumeva sledeće:

- Relevantan link profil za vaš sajt u skladu sa white hat smernicama za webmastere,
- Rast uz prirodan link bilding i link profil,
- Permanenta analiza prirodne distribucije anchor tekstova ka vašem web sajtu,
- Pravilna promocija i citiranje vašeg brenda u off page-u,
- Adekvatan nastup i aktivnost na socijalnim mrežama,
- Prisustvo u kvalifikovanoj blogosferi, diskusionim grupama, informativnim portalima, naučnim radovima, prezentacijma, pdf dokumentima
- Google Webmaster tools (novi naziv Search Console) je nazaobilazni alat kad je optimizacija sajta u pitanju, jer on nam govori šta konkretno Google zna o vašem web sajtu. Ovde su pobrojane eventuelne greške optimizacije sajta koje je uradio vaš prethodni programer ili stručnjak za SEO. Tokom izrade sajta (tj. tokom održavanja) naš stručnjak radi sa vašim programerom.
- Korišćenje disavow tool u situacijama ako maliciozni webmasteri počnu da rade negativni SEO ka vašem sajtu ili pojedinoj web stranici
- Još mnogo toga što treba znati ako želite biti na prvoj strani...

Ovo je nekada bila najdelikatnija faza svakog ozbiljnog SEO projekta, koja kad jednom krene, nikad se ne zaustavlja. Postoje različite strategije i taktike za povećanje povratnih linkova, a kako vreme prolazi, sa svakim novim ažuriranjem Google sve bolje razume i meri iskonsku vrednost dolaznog linka.

Povratak na sadržaj6. Šta je tehnički SEO koji se mora implementirati


Za visoke pozicije, svakim danom je sve više tehničkih signala koje Google prati na vašem web sajtu, a napomenimo sledeće:
- Hosting, lokacija i brzina rada i odziva sajta na serveru (ali i svake pojedinačne landing web stranice)
- Arhitektura, navigacija, paginacija i kategorizacija web strana
- Pravilna implementacija (noindex,follow) instrukcija i optimizacija crawl budžeta
- Pravilno definisanje SILO strukture i internih linkova
- Komšije koje vaš sajt ima na serveru, IP adrese, C klase IP adrese, SSL sertifikati, Schema.org koja nadolazi
- Jedna od veoma bitnih stavki je izrada robots.txt datoteke uz pravilno konfigurisanje disavow entiteta,
- Pravilno razumevanje 404 i 410 statusa, 301 i 302 redirekcija, canonical meta taga, follow i nofollow instrukcija
- U slučaju višejezičnog sajta, pravilno korišćenje "hreflang" meta taga
- Robots.txt datoteka, izrada XML mape sajta i njeno povezivanje sa Webmaster Tools (Search konzola) alatom
- Praćenje analitike svake web stranice nakon što bude indeksirana od strane Google
- Programski kod, keširanje, originalnost, optimizacija slika, a često rad sa vašim programerom i marketing timom ukoliko iste posedujete
- Web dizajn, kreativa, infografici, multimedija, izrada responsiv dizajna iz ugla rezolucije displeja uređaja sa koga se pristupa
- Ukoliko se pravilno tumače podaci iz Google Analytics-a vašeg web sajta, naši inženjeri mogu odmah uočiti najkritičnije faktore, čijom izmenom se često puta i odmah dođe do boljeg korisničkog doživljaja
- U posao SEO stručnjaka se ubraja i izveštavanje, tj. analiza i prezentacija rezultata rada. Uspešan SEO je konkretan i lako merljiv.

Povratak na sadržaj7. Penali (filtri): Panda, Pingvin, Kolibri, Fred, Fantom, šta je sledeće?


Koliko god čudno zvučalo ova bića su ipak prijateljska. Pravilno razumevanje namene Google filtera poput Pande, Pingvina, Freda i Kolibrija mora dovesti do porasta saobraćaja na račun konkurencije. Tačke od 1 do 6 se stalno prevrednjavaju, ali ako ne razumete šta inicira ove filtre može vam se desiti opasan pad, ali i trajno deindeksiranje. Optimizacija za pretraživače (dominantno Gugl) već duže vremena nije za amatere. Ono što je za SEO nekad važilo, više ne mora da važi, tj. nema spavanja ni za vas, jer i vaš sajt nikad ne spava.

Povratak na sadržajCTR optimizacija
Raspodela surfera sa aspekta pozicija na Guglu. Vidi se da prava tri mesta dobijaju više od 60% poseta. Najveća relativna razlika je između desete i jedanaeste pozicije, tj. matematički pokazatelj zašto nije dobro biti na drugoj strani.Profesionalna optimizacija web sajtova danas - evo kako se radiPored svega gore napisanog današnja SEO strategija podrazumeva jedan drugačiji pristup aktuelnoj problematici. Efektivan SEO počinje još od trenutka kad na primer krene izrada web sajta u Nišu ili izrada internet prodavnice i podrazumeva potpuno razumevanje celog poslovnog modela, ali i jasnih odgovora na donju grupu pitanja.

Na tehnički SEO se nadovezuje njegova suštinski nerazdvojna kreativna komponenta, pa pogledajte procese i i cene uz koje isporučujemo SEO usluge:


1. Komparativne prednosti


Šta je ono zbog čeka očekujete da budete prvi na Guglu na određenoj ključnoj reči ili longtail frazi? U ovoj tački treba iskreno definisati vaše komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju. SEO je odavno prevazišao sam sebe i ako ne postoji jasan razlog na tržištu zašto treba da dobijete najviše pozicije na SERP-u (rezultati na prvoj strani Gugla) neće biti ni realno osvajanje istih. Optimizacija sajta se odavno ne radi za pretraživače, već za ljude. I pozamašni budžet bez ovih odgovora može ostati irelevantan.

Povratak na sadržaj2. Semantička pretraga i razumevanje persona


SEO nije spam. Razumevanje kako vam klijenti percipiraju upite (ključne reči i fraze) preko kojih se monetizuju proizvodi i usluge na internetu je sve bitnije.

Semantička pretraga je nadogradnja konvencijalne pretrage i objašnjava upravo gore pomenuto razumevanje potreba i namera korisnika iza ukucanog upita. Istu frazu različiti ljudi različito percipiraju.

Uz pozive na akciju bitno je razjasniti razloge visokih pozicija na Google na komercijalnim ključnim rečima, odnosno plasiranja jedinstvenih korisnih informacija koje rešavaju problem kod svih ostalih ključnih reči. Razumevanje tipova persona i njihovog ponašanja na vašem sajtu unosi jednu dodatnu vrednost u analizi i optimizaciji potraba vaših korisnika. Različite persone čak i za iste fraze očekuju potpuno drugačije odgovore (optimizacija sajta za ljude).

Ovde treba naglasiti da nekoliko promila vaših persona imaju mogućnost da upravljaju (kreiraju) sadržaj, ali i linkove (blogeri na primer) i onda treba biti posebno senzibilan na ovu grupaciju posetilaca. Link Earning o kome će kasnije biti reči se neće desiti ako se ne razume personifikacija posetilaca i on predstavlja srce nove off page optimizacije.

Povratak na sadržaj3. Korisnički doživaljaj (user experience)


Korisnički doživaljaj je specifikum za svaku industrijsku nišu, tj. kako marketeri na internetu vole da kažu, vertikalu. Nema prvog mesta (najviših pozicija na Google) dok se ne razloži i shvati šta je ono što surfera čini zadovoljnim kad dođe na vaš sajt (user experience). Brzina odziva vašeg web sajta je veoma bitan signal. Jeste proverili šta Gugl misli o brzini rada vašeg sajta?

Bitno je u svesti surfera indukovati volumen fraza i ključnih reči koje se guglaju u kombinaciji sa brendom vašeg sajta. Ovo su suptilni detalji "korisničke sreće" koji će biti važniji kada govorimo o budućnosti pozicioniranja sajtova na pretraživačima. Ako se vreme zadržavanja broji u minutima, broj otvorenih strana veliki, stepen izlaznosti mali, onda je to garant da će sa tog sajta SEO biti dobar najpre za ljude, a samim tim i sve ostale pretraživače.

Eliminacija dupliciranih sadržaja je veoma važno zbog eventualne kanibalizacije. Lako razumljiva i pristupačna arhitektura sadržaja takođe dovodi do fenomena u naslovu ove podceline.

Povratak na sadržaj4. Mobilna verzija sajta je sada primarna verzija (Mobile first index)


Interfejs prilagođen uređaju (responsive design) u zavisnosti od platforme sa koje se pristupa postao je veoma uticajan faktor rangiranja.

Od 2018. godine, Google je zamenio index po važnosti mobilne verzije u odnosu na desktop verziju web sajta, tj. uveo je mobile first index kao primarnu verziju sajta.

Pošto odavno broj poseta sa smartfona prednjači u odnosu na posete sa klasičnih računara, primarna verzija svakog sajta iz ugla korisnika postaje mobilna verzija, a neverovatno je značajan prvi pregled koji vam se pojavi na displeju mobilnog.

Ako se razlikuju desktop od mobilne verzija, onda treba uložiti dodatni napor na informacionom sinhronicitetu, a ako imate responsive verziju onda je arhitektura identična za obe verzije te ne treba brinuti. Na to se još nadovezuje lokalni SEO tj. optimizacija za mali biznis, ali i glasovna pretraga te posla nikad dosta.

Povratak na sadržaj5. Graf znanja


Podeli znanje i znaćeš više. Drugačije rečeno, znanje se množi deljenjem. Upravo te jedinstvene informacije omogućavaju figurisanje kako na standardnom SERP-u (listingu vraćenih URL-ova) tako i u grafu znanja sa desne strane Google pretraživača. Za većinu SEO eksperata tematski SEO (klaster SEO) je novi SEO, a on se upravo definiše količinom znanja o određenoj oblasti. Multidisciplinarna znanja su novi nivo. Okosnicu onpage SEO optimizacije dugoročno čini prevashodno kvalitetan sadržaj, tj. ultra kvalitetan sadržaj kao na primer ovaj što sada čitate. U poslednje vreme koristi se termin "10X content" i on je namenjen sadržajima koji su 10 puta bolji od svega što je objavljeno. Da li na svom sajtu imate "10X content"?

Povratak na sadržaj6. Kontent strategija i pripadajući link earning


Kontent strategija je kompleksna oblast, ali i sastavni deo naše usluge čijom posledicom treba obuhvatiti prethodne četiri tačke. Tako kreiran sadržaj ima još jedan zadatak, a to je da indukuje saobraćaj sa socijalnih mreža i izdejstvuje prirodne linkove (link earning) sa nezavisnih medija, portala, foruma, blogova, relevanih sajtova ozbiljnih institucija (.gov, .edu, .org domeni).

Do skoro dominanti oblik (format) sadržaja bio je tekst, a od skoro to postaje video, jer Gugl razume šta se dešava u video formatu. Pored korisnih sadržaja, ova tačka zahteva i vrhunsku CSS formu. Da li koristite akordijane, horizontalne i vertikalne tabove, interne linkove, citate, upečatljive naslove i podnaslove. Vreme je da uspostavite konzistentnu stukturu sajta, da trasirate dinamiku kreiranja sadržaja i da oblikujete sadržaje aktuelnim HTML/CSS elementima.

Ima li boljeg, pišete zanimljive priče na svom blogu (delite korisno znanje), komunicirate sa svojim korisnicima i protagonistima kroz jedan visoki korisnički doživljaj, a kvalitetni linkovi stižu sami? O kreiranju takvih sadržaja uskoro spremamo ebook, pa pratite naš blog.

Suština onpage optimizacije je napraviti ultra korisne i kvalitetne sadržaje. Na tržištu poput Srbije, još uvek nema 10X content sadržaja u dovoljnoj meri. Ponovimo još jednom u odnosu na prethodnu tačku, to su sadržaji, tj. web stranice koje na prirodan (native marketing) način imaju ugrađen dodatni smisao (inbound marketing), tj. ubrzavaju proces građenja linkova (link earning). Podsetimo se, čelnici Gugla su sami priznali da je veoma teško dobro se rangirati bez linkova.

Drugim rečima, tada onpage SEO optimizovana strana prirodno sprovodi i off page optimizaciju, jer landing strana ne može postojati bez relevantnih dolaznih linkova (backlinkova). Naravno, nekad se mora kvalitetnim link buildingom pogurati ovaj proces, ali isključivo sa najrelevantnijih sajtova isključivo linkovima iz 10x sadržaja koji unose dodatnu vrednost. Standardni gost posting i linkovi iz privatnih mraža (PBN) su prevaziđeni te danas sve više vredi jedan relevantan i kvalitetan link pogotovu ako je sa naslovne strane, nego 10 linkova na sajtova opšte tematike.

Povratak na sadržaj7. Jačanje snage poruke uz autoritet


Koliko god bio dobar sadržaj koji se kreira, isti treba promovisati. Ovo je jedna od kritičnih tačaka uspešne optimizacije i većina odlično započetih SEO strategija propadne zbog odsustva rešenja, tj. loše implementacije za ovu tačku. Email marketing, AdWords, adekvatan izbor socijalnih mreža i aktuelnih alata su obavezna stvar. Evolucija se dešava ne samo na razumevanju lokacije ciljne grupe i poruci koja joj se šalje već i na pronalaženju autoriteta, tj. influensera (uticajnih pojedinaca i eksperata) u toj oblasti i interakciji koji imaju za cilj da pojačaju poruku što prirodnije. Jedan od zadataka na društvenim mrežama je upravo ovaj. Spomenimo da socijalne mreže samo indirektno utiču na SEO vašeg sajta. Ukratko, ako je vaš sadržaj vidljiviji na socijalnim mrežama, veća posećenost sajtu stvoriće veću šansu za prirodan link.

Povratak na sadržaj8. Glasovna pretraga


Glasovna pretraga ili na engleskom "Search by Voice" je nadolazeća usluga veštačke inteligencije iz Google kuhinje koja omogućava korisnicima da koriste pretragu postavljajući glasovne upite i u pokretu na mobilnom telefonu. Rezultati pretraga usled govornih komandi su skroz specifični i treba obratiti pažnju na ovaj novi i sve popularniji izvor poseta. Srpski jezik je podržan.

Povratak na sadržaj9. Šta je You tube SEO ili optimizacija video pretrage


Google odlično razume šta se dešava u video sadržaju. Spomenuli smo da je You tube drugi pretraživač po popularnosti na svetu, i on je sam za sebe svojevrsni digitalni univerzum sa posebnim pravilima. Nije dovoljno samo kreiranje video sadržaja, već i mnogo dodatnih detalja: pravilan meta title, meta description, tagovi i tako redom. Ova socijalna mreža pruža ogromne mogućnosti, a sa samo nekoliko intervencija vaš video kanal može da dobije novu dimenziju u pogledu poseta.

Povratak na sadržaj10. Optimizacija konverzija


Kako povećati % konverzija i na koji se način moraju zadržati surferi sa sajta, te pretvoriti ih u nove klijente je uvek aktuelna tema. Optimizaciju treba iskoristiti i za povećanje direktne posete ili kao uvod u lojaliti program, dublju digitalnu transformaciju. Da li na svom sajtu imate ovakve funkcionalnosti? Počnite da ih planirate. Svi počinju da kreiraju vrhunske sadržaje, te gužva na Google (SEO + PPC) biće sve veća.

Povratak na sadržaj11. Celina ili holistički pristup


A za kraj ostavili smo holistički princip, tj. sagledavanje kompletnog biznis modela i njegove online reprezentacije kao celine u najširem konktestu. Sa jedne strane, centralni entitet je vaš korisnik, tj. živi ljudi na vašem sajtu i njihov korisnički doživljaj i emotivna rezonanca koju treba da ostvare. Sa druge strane važan zadatak je da pretraživači (Google i Bing pre svega) sve izneto tehnički brzo i efikasno indeksiraju i razumeju. Google nikad neće biti savršen, al ova dva procesa asimptostski se približavaju jedan drugom (pogotovu u trenutku kada veštačka inteligencija dinamički analizira link profil i korisnički doživljaj kao sve bitnije faze SEO-a). Osobina SEO eksperta je da može da interpretira, oseti razliku i predvidi trend ovih dvaju procesa u aktuelnom trenutku.

Povratak na sadržajRadeći po ovim principima put ka ciljanim pozicijama je poprilično izvestan i Google će raditi za vas. Ovo nije jednostavno implementirati, a ukoliko ste zainteresovani, za više detalja pogledajte naše cene SEO usluga.

FAQ ili najčešća pitanja našoj SEO agenciji

Kako biti prvi na Guglu. je jedno od najčešćih pitanja naših klijenata. Odgovor nije jednostavan, naprotiv, svakim danom je sve kompleksniji, pa pogledajte 14 najčešćih pitanja i odgovora sa kojima se naša SEO agencija susreće ka ovom cilju.

1. Koji je mininalni budžet za SEO?

Mininalni budžet je 100 Eura i on uključuje 2 sata on page optimizacije i jedan gostujući post mesečno. Ćak i sa minimalnim budžetom, ali na periodu od godinu dana mogu se napraviti lepi rezultati.

2. Po čemu se razlikujete od ostalih SEO agencija?

U Srbiji ima malo specijalizovanih SEO agencija. SeoExpert.rs ima jasne smernice po kojima sprovodi gore pobrojane faze SEO procesa. Još jedna komparativna prednost je stručan i živ SEO blog na srpskom na kome nesebično delimo znanje. Pored toga ponašamo se i društveno odgovorno te promovišemo mlade talente. Posebni smo i po tome što unosimo jake emocije u proces optimizacije i trudimo se da sarađujemo sa najboljima. Ozbiljni smo kada kažemo da imamo privilegiju te možemo da biramo klijente. I još nešto, naši saradnici prosto vole svoj posao, jer oni su digitalni web kreatori. Svi partneri, permanentni ili honorarni saradnici imaju ozbiljne web sajtove iza sebe što nas čini jednom od najozbiljnijih SEO agencija u Srbiji.

Povratak na sadržaj

3. Zašto je konkurencija ispred nas na konkretnoj ključnoj reči?

Na ovo pitanje nekada je moguće vrlo brzo odgovoriti, a nekad odgovor potražuje višednevne analize. Ozbiljna analiza onpage i offpage faktora vaše i konkurentske stranice uz pomoć profesionalnih alata u 99% slučajeva nepogrešivo daje konkretan odgovor.

Povratak na sadržaj

4. Koliko dugo radite SEO u Srbiji?

Naš najstariji sajt u grupaciji je relisan davne 2004. godine. Od tada smo aktivni na ovom polju, a kao zvanična specijalizovana agencija za SEO registrovani smo od 25. maja 2012. godine.

Povratak na sadržaj

5. Kako Gugl posmatra SEO agencije?

Više puta čelni ljudi anti spam tima u Google su zvanično objavili na Webmaster Youtube kanalu da nemaju ništa protiv SEO agencija koje posluju u skladu sa smernicama Page Rank patenta. Naprotiv, veoma su zainteresovani za kvalitetan feedback profesionalaca i konkretnu interakciju sa stručnjacima iz ove oblasti.

Povratak na sadržaj

6. Da li moramo da napravimo ugovor sa Vama?

Na tržištu postoji puno SEO firmi i još više pojedinaca koje puno samo pričaju, a nemaju rezultate. Reference puno govore, šaljemo ih ozbiljnim klijentima, a za skeptične klijente možemo dogovoriti pripejd pakete, pa tek po sopstvenom iskustvu i proceni potpisujemo dugoročan ugovor.

Povratak na sadržaj

7. Koliko koštaju linkovi?

Mi ne prodajemo linkove, odnosno delujemo u skladu sa webmaster smernicama koje je propisala Google korporacija kako da dođete do njih kroz gostovanja i link earning. Tj. ono što radimo jeste profesionalan nastup na internetu, a više detalja o ceni naših usluga možete pogledati ovde.

Povratak na sadržaj

8. Da li ste povezani sa Guglom?

Ni jedna SEO kompanija nije direktno povezana sa Guglom u smislu da sigurno zna kako algoritam rangiranja radi. Ali, jesmo uticajni u SEO komjunitiju, participiramo na svim bitnim SEO blogovima, Facebook grupama i relevantnim forumima na srpskom i ex Yu jezicima. Pored toga učestvujemo u radu većine stručnih konferencija. SEO Expert participira u Google partneršipu kao Adwords specijalist za SEM marketing.

Povratak na sadržaj

9. Sa kim radite?

Mi ne radimo sa bilo kim. Ukoliko procenimo da iza vašeg poslovnog modela stoje ozbiljni ljudi sa dugoročnim planovima novi projekat možemo otvoriti već za 48 časova.

Povratak na sadržaj

10. Koliko dugo traje proces on page optimizacije?

Nezahvalno je odgovarati na ovakva pitanja, jer sve zavisi od broja strana, količine informacija i slično. Neki opšti odgovor je da se trajanje ove faze meri u danima. On page optimizaciju novog projekta najčešće završimo za 5 do 15 dana. Ukoliko postoji blog na sajtu, onda treba dodatno planirati resurse u zavisnoti od toga ko i koliko često treba da vodi i upravlja sadržajem na korporacijskom blogom.

Povratak na sadržaj

11. Koliko dugo traje off page optimizacija?

Teorijski off page optimizacija ne treba nikada da stane, jer konkurencija uglavnom ne miruje. Vi sami definišete budžet, a u skladu sa njim usklađujemo broj fraza i strana koje optimizujemo, odnosno brzinu, način i strategiju off page optimizacije.

Povratak na sadržaj

12. Da li ste izvukli sajt iz nekog Gugl penala?

Često puta nas zovu kad se desi neki incident i kada neobučeni ljudi unište neprimerenim tehnikama pozicije najvažnijih strana neke web strane. Imamo pozitivna iskustva u saniranju delova sajta iz Panda filtra, te konkretne URL-ove koji su zbog loših linkova zapali u Pingvin filter. Naša filozofija je zasnovana na holističkom principu, razumevanju procesa u celini i adekvatnog prilagođenja po strukturi.

Povratak na sadržaj

13. Da li mogu da dobijem garanciju za prvo mesto na Guglu u Srbiji (Google.rs)?

Ni jedna SEO firma ne može garantovati 100% uspeh u procesu rangiranja niti u Srbiji, niti van nje.
Razloga je najmanje dva:
- Nikada ne znate kada i koliko će Google sa svakim novim updejtom svojih Pingvin (off page - kvalitet linkova) i Panda (on page - kvalitet sadržaja) degradirati/nagraditi vrednost linkova u odnosu na sadržaj. U poslednje vreme Google analizira između 200 i 300 signala rangiranja čije vrednosti često podešava i na dnevnom nivou.
- Nikada ne znate koliko resursa će konkurencija uložiti u online i offline marketing Povratak na sadržaj

Ovo znači da iako ne možemo da 100% garantujemo da ćete biti prvi, možemo vrlo transparento da prikažemo kako je koji deo vašeg budžeta trošen u svakoj fazi SEO projekta. Posledica ovakvog rada je da minimalni broj nezadovoljnih klijenata.

Povratak na sadržaj

14. Da li ste implementirali EAT standart?

Da. E-A-T je akronim ili skraćenica od Expertise, Authoritativeness i Trustworthiness i govori koliko je sadržaj kreiran od strane stručnjaka, koliko je taj ekspert autoritet (poznat) i siguran tj. pouzdan. Ovo je trenutno velika šansa na SEO polju ukoliko ste lider ili imate kapaciteta da to postanete.

Povratak na sadržaj

15. Da li možemo da vas pozovemo na telefon?

Naravno, svakog radnog dana na telefon +381 64 12 77 044 ili pišite na mejl info@seoexpert.rs.

Ažurirao (25. maj, 2023):
Milan Todorović, dplomirani inženjer i SEO expertOnline forma za analizu vašeg sajta

Šta nas razlikuje od ostalih

Stalno usavršavanje

Stalno usavršavanje. SEO je dinamičnija IT oblast. Mi pratimo trendove i samo konkretnim multidisciplinarnim znanjem možemo uneti stabilnost na projektu i konkurentsku prednost.

Uslovi korišćenja

Vrhunski sadržaji

Kreirate kvalitetne sadržaje za web, linkovi sami stižu, a uticajni pojedinci dele vaše sadržaje po društnevnim mrežama. Link earning jeste jako težak, zahteva da se prava ideja na vreme osmisli, uobliči i promoviše.

Realno planiranje

Novi SEO je brilijantna strategija sa pripadajućim taktikama za njeno ostvarenje. Imate li svoju SEO startegiju (strategiju sadržaja, linkova, nastupa na društnevnim mrežama), tj. da li je ona realna, održiva i da li uopšte efikasna?